Opetus käynnistyy Tuusulassa – koulutielle astutaan 10.8.

08.08.2022

Tuusulassa peruskoulut ja lukio aloittavat syyslukukautensa keskiviikkona 10.8. Opetus alkaa kaikissa Tuusulan kouluissa lähiopetuksessa. Koulutiellensä astuu noin 5800 lasta ja nuorta, ja heistä ensimmäistä koulumatkaansa taittaa noin 500 ensimmäisen vuosiluokan oppilasta. Tuusulan kuvataidekoulu ja Opisto käynnistävät toimintansa elokuun aikana.

Peruskoulut ja lukio lähiopetuksessa

Lukuvuoteen 2022–2023 valmistautumisen lähtökohtana on se, että oppilaat ovat lähiopetuksessa. Kouluissa huolehditaan hyvästä käsihygieniasta ja kouluilla on saatavilla kasvomaskeja, mutta niiden käyttöä ei edellytetä. Tärkeää on edelleen huolehtia siitä, että oppilaat tulevat kouluun terveinä.

Kahden poikkeuksellisen lukuvuoden jälkeen tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä ja korjata siihen mahdollisesti syntynyttä yhteisöllisyysvajetta, koska esimerkiksi monia koulun juhlia, ryhmien yhteisiä retkiä tai muita yhteisiä tilaisuuksia ei ole voitu järjestää entiseen tapaan. Koulut luopuvat korona-ajan rajoitteista, mutta pitävät käytössä hyväksi koettuja käytäntöjä esimerkiksi tarvittaessa etäpalaverien mahdollistaminen kodin ja koulun- välisessä yhteydenpidossa.

Tuusulan kouluissa aloitetaan Agenda2030-ohjelma, jolla vahvistetaan oppilaiden tulevaisuuden taitoja ja tietoisuutta kestävästä kehityksestä. Ohjelma toteutetaan samoin periaattein kuin Kulttuurikasvatussuunnitelma, joka koskettaa kunnan jokaista oppilasta koulusta tai ikäluokasta riippumatta.

Vanhempien vastuu lasten turvallisesta koulutiestä

Liikenneturva muistuttaa syyslukukauden alkamisen alla, että turvallisen koulumatkan reitin suunnittelu kodin ja koulun välille on vanhemman vastuulla. Lyhin reitti ei aina ole turvallisin ja usein kannattaakin suosia alikulkuja tienylitysten sijaan, vaikkakin matkasta tulisikin hieman pidempi.

Usein koulumatkat taitetaan yhdessä kavereiden kanssa, joilla voi olla suuri vaikutus lapsen liikennekäyttäytymiseen. Turvallisesta kulkemisesta ja yhteisistä pelisäännöistä koulumatkan aikana kannattaakin sopia yhdessä. Tutustu Liikenneturvan kokoamiin turvallisen koulumatkan eväisiin. Myös muiden teillä liikkujien toivotaan ottavan huomioon kesän jälkeen liikenteeseen lähtevät lapset ja nuoret ja mahdollistavan heille turvallisen koulutien.

Tuusulan kuvataidekoulun ja Opiston toiminta käynnistyy elokuussa

Tuusulan kuvataidekoulun opinnot alkavat kaikilla opintoryhmillä lukujärjestyksen mukaisesti 15.8. alkaen. Uusien oppilaiden jatkohaku vapaille talvikauden pitkien kurssien oppilaspaikoille on avoinna 11.8. saakka. Kuvataidekoulun syksyn lyhytkursseille ilmoittautuminen alkaa 16.8. klo 13. Lisätietoja kuvataidekoulun opinnoista: www.tuusula.fi/kuvataidekoulu

Tuusulan Opisto toimii Etelärinteen Opistotalossa (Kiekontie 14) kevätkauden 2023 loppuun. Lisäksi Aunelassa (Jääkärinpolku 1) on etenkin kielten ja tietotekniikan opetusta. Ilta-ajan kieltenopetusta on paljon myös Hyökkälän koululla. Opisto muuttaa vuoden kuluttua uuteen Monio-rakennukseen.

Ilmoittautuminen Opiston kursseille alkaa 16.8. kello 13. Opiston kurssivalikoimaan voi tutustua ja kursseille ilmoittautua Opiston kotisivuilta osoitteessa www.tuusula.fi/tuusulanopisto. Lisätietoa saa myös tuusulalaisiin koteihin jaetusta opinto-oppaasta. Painettua opasta on saatavana myös mm. Kirjastoissa, Tuusinfossa ja uimahallilla. Kurssivalikoimassa on myös paljon uutuuksia mm. Ukrainan kielen alkeet, elokuvantekokurssi Kellokoskella, kangaskenkäkurssi ja kuntojääkiekkoilu. Opiston opetus alkaa 5.9.

Hyvää alkavaa lukuvuotta kaikille oppilaillemme, opiskelijoillemme ja kurssilaisillemme!

Lisätiedot:
Kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi
Opetuspäällikkö Markus Torvinen, p. 040 314 3410, markus.torvinen@tuusula.fi

Takaisin