Tuusulan rakennusvalvonnan toimintaohjeet katselmusten suorittamiseen koronaviruksen aikana

26.03.2020

 

Rakennusvalvonta jatkaa katselmus- ja aloituskokoustoimintaa etänä aina kun mahdollista

 

Rakennusvalvonta jatkaa toimintaansa ensisijaisesti etänä. Tilannetta seurataan ja toimintaa muutetaan valtiojohdon päätöksien ja ohjeiden mukaisesti.

 

Kaikki kokoukset järjestetään mahdollisuuksien mukaan etäkokouksina ensisijaisesti Teamsin kautta. Tarkastajat tekevät kalenterikutsut ja toimittavat liittymislinkit kaikille osallistujille. Kokousvarausta tehdessä tarvitaan kaikkien kokoukseen osallistuvien sähköpostiosoitteet.

 

Lupapisteeseen tulee liittää kaikki katselmuksessa tai aloituskokouksessa avattava materiaali, jonka suunnittelijat, työnjohtajat tai hankkeeseen ryhtyvä tallentavat palveluun etukäteen.

 

Rakennusvalvontojen ohje etäkatselmuksista

 

Hallituksen ja kunnan linjauksen mukaan suositellaan välttämään tarpeettomia kontakteja. Tässä tilanteessa pidetään ainoastaan välttämättömät aloituskokoukset ja katselmukset. Nämäkin pyritään pitämään ns. etäkatselmuksina eli varsinainen paikallakäynti tehdään vain, jos on erityistä tarvetta. Tarkemmat hankekohtaiset ohjeet sovitaan kohdetta hoitavan tarkastusinsinöörin tai valvontatarkastajan kanssa.

Takaisin