Esiopetukseen ja perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen Tuusulassa

03.01.2022

Tiedote on julkaistu alun perin 17.12.2021 klo 8.00. 

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Vuonna 2016 syntyneille lapsille järjestetään maksutonta esiopetusta (20h/viikko) toimintakaudella 2022–2023. Esiopetuksen lisäksi on mahdollista hakea täydentävää varhaiskasvatusta. Esiopetuksen velvoittavuuden vuoksi huoltajan tulee huolehtia lapsen osallistumisesta esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

Esiopetukseen ilmoittautuminen, ja mahdollisen täydentävän varhaiskasvatuksen hakeminen, tapahtuu sähköisesti ajalla 17.12.2021–12.1.2022. Tuusulan kunnan verkkosivujen kautta:
www.tuusula.fi/ Varhaiskasvatus ja koulutus/ Esiopetus/ Ilmoittautuminen esiopetukseen

Päätökset esiopetuspaikoista toimitetaan viikolla 10.

Perusopetukseen ilmoittautuminen

Perusopetuksen 1. luokalle ilmoittautuminen vuonna 2015 syntyneille lapsille ja vuonna 2016 syntyneille pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin kuuluville lapsille tapahtuu 17.12.2021–12.1.2022. välisenä aikana.

Huoltajille on lähetetty 13.12.2021 väestörekisteritietojen perusteella postitse tieto lapsen oppivelvollisuuden alkamisesta ja ohjeet sähköiseen ilmoittautumiseen Wilma-ohjelman kautta.

Päätökset 1. luokan oppilaspaikoista toimitetaan viikolla 10.

Koulunkäynnin poikkeuksellinen aloittaminen

Lupaa koulunkäynnin aloittamiseen vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin tulee hakea hyvissä ajoin ennen lukuvuoden alkamista. Hakemukset liitteineen toimitetaan opetustoimeen. Lisätietoja p. 040 314 3369.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakeminen

Koululaisten iltapäivätoiminnan hakuaika lukuvuodelle 2022–2023 on 17.12.2021–31.3.2022 välisenä aikana. Lisätietoja koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisesta on oppivelvollisuuden alkamisesta kertovassa kirjeessä.

Päätökset iltapäivätoiminnan paikoista tehdään hakuajalla saapuneiden hakemusten mukaan ja toimitetaan viikolla 20.

Lisätiedot löytyvät Tuusulan kunnan verkkosivuilta www.tuusula.fi.

Tuusulassa 17.12.2021

Sivistyksen toimialue

Takaisin