A

Lahelantien kevytväylä välillä Ristikiventie-Rusokuusamankuja suunnitelmaehdotuksen nähtävilläolo

20.04.2017 klo 00.00

Tuusulan kunnan kunnallistekniikan suunnittelussa on laadittu Lahelantien kevytväylä välillä Ristikiventie-Rusokuusamankuja suunnitelmaehdotus, piir.no 1914/1-3,11,14.

Lahelantien eteläpuolelta puuttuu kevytväylä osuudelta Ristikiventie-Rusokuusamankuja (entinen Kuusamantie), kyseinen osuus on tähän asti ollut ELY-keskuksen hallinnoima.

Lahelanpelto II asemakaavan vahvistumisen myötä Lahelantie muuttui katualueeksi, jonka myötä kunta voi nyt rakentaa Lahelantielle puuttuvan kevytväyläosuuden (noin 400 metriä).

Katusuunnitelmaehdotus on nähtävillä 20.4.-3.5.2017 Tuusulan kunnan yhdyskuntatekniikassa kunnantalon 3. kerroksen B-siiven aulassa (Hyryläntie 16). Suunnitelmaehdotukseen voi tutustua myös Tuusulan pääkirjastossa sekä kunnan internet-sivuilla.

Katusuunnitelmaehdotukseen kuuluvia toimenpiteitä:

  • Kevytväylän rakentaminen Lahelantien eteläpuolelle
  • Kahden suojatiesaarekkeen rakentaminen
  • Sadevesiviemäröinnin täydentäminen
  • Valaistuksen uusiminen tarvittavilta osin

Jos tiedossanne on muita suunnitelmaan tarvittavia toimenpiteitä tai huomioonotettavia yksityiskohtia, otattehan yhteyttä.

Lisätietoja katusuunnitelmaehdotuksesta antaa suunnitteluinsinööri Suvi Niemi, p. 040 314 3567, (huone 304), sähköposti: suvi.niemi(at)tuusula.fi.

Mahdolliset muistutukset on toimitettava kirjallisesti Tuusulan kunnan tekniselle lautakunnalle 3.5.2017 klo 16.00 mennessä osoitteeseen:

Tuusulan kunta

Tekninen lautakunta

PL 60

04301 Tuusula

tai sähköpostilla osoitteeseen: tekninentoimi@tuusula.fi

Takaisin