A

Kirkonkylän koulukampuksen hankesuunnittelu käynnistyy - kutsu tiedotustilaisuuteen

10.04.2017 klo 16.15

Järjestämme avoimen tiedotustilaisuuden Tuusulan Kirkonkylän koulun kampusalueen käynnistyvästä hankesuunnittelusta.

Aika:     Torstai 27.4.2017 klo 17.30-18.00
Paikka: Kirkonkylän koulun ruokasali (Tuusulantie 131, 04310 Tuusula)

Uudenlaisten oppimisympäristöjen suunnittelu yhdessä eri toimijoiden kanssa

Kirkonkylän koululla aloitetaan uudenlaisten oppimisympäristöjen suunnittelu Kirkonkylän koulun ja Mattilan varhaiskasvatusyksikön tarpeisiin. Tavoitteena on yhdessä eri toimijoiden kanssa kuvata erilaisina oppimis- ja toimintaympäristöinä koulun ja päiväkodin muodostama koulukampus, joka palvelee iltaisin myös muita käyttäjiä. Hankesuunnitelmassa tullaan kuvaamaan myös, mihin koulukampus koulun tontilla tullaan rakentamaan, ratkaistaan liikennekysymyksiä ja laaditaan hankkeelle kustannusarvio.

Uuden opetussuunnitelman myötä muunneltavia oppimisympäristöjä suunnitellaan uudenlaisilla menetelmillä tulevaisuuden tarpeisiin. Hankesuunnittelun aikana etsitään ratkaisuja siihen, miten eri tilat palvelevat opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden toteutumista, miten eri tiloissa pitäisi voida toimia ja minkälaisia fyysisiä, digitaalisia ja sosiaalisia ratkaisuja tilojen suunnittelussa otetaan huomioon.

Hankesuunnittelu toteutetaan yhdessä Tuusulan kunnan tilakeskuksen, kasvatus- ja sivistystoimen, Kirkonkylän koulun ja Mattilan varhaiskasvatusyksikön edustajien kanssa lokakuun 2017 loppuun mennessä. Hankesuunnitelman laatimisen yhteydessä kuullaan myös muiden tilojen käyttäjien toiveita.

Tervetuloa tiedotustilaisuuteen!

Tilaisuuden järjestäjät:
Katja Nieminen, Kirkonkylän koulun rehtori
Pirjo Lehtonen, Mattilan varhaiskasvatusyksikön johtaja
Heikki Lonka, TkT – Rakennuttamispalvelut, aluejohtaja

Takaisin