A

Tuusulan kunnanhallituksen päätöksiä 10.4.2017

11.04.2017 klo 12.50

149 § Vanhustenviikon juhlan järjestäminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä, että vanhustenviikolla järjestetään juhla tuusulalaisille ikäihmisille esityslistan liitteenä olleen kustannusarvion mukaisesti.

150 § Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan viran täyttäminen

Kunnanhallitus päätti, että kelpoisuusvaatimuksena kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan virkaan on soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettua ylempi korkeakoulututkinto, hyvää käytännön kokemusta toimialan asioista sekä johtamiskokemusta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja. Kasvatus- ja sivistystoimenjohtajan virka julistetaan haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi työvoimahallinnon verkko-palvelussa, Helsingin Sanomissa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa. Kunnanhallitus päätti myös oikeuttaa kunnanjohtajan päättämään tarkemmin menettelyistä viran haettavaksi julistamisessa.                     

151 § Terveyskeskusmaksun maksaminen pankkikortilla, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistalla olevan vastauksen aloitteeseen sekä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Kirsi Viitasen 11.5.2015 § 76 esittämän valtuuston keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.     

152 § Laskutustietojen julkistaminen, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistalla olevan vastauksen aloitteeseen ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Jussi Salosen 8.12.2014 § 163 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

153 § Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava Östersundomin alue, ehdotus, lausunto    

Kunnanhallitus päätti antaa Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen ehdotuksista seuraavan lausunnon: Tuusulan kunnalla ei ole lausuttavaa Uudenmaan 2. vaihemaa-kuntakaavan Östersundomin alueen kaavaehdotuksista.

154 § Soraliike Erik Winqvist Ky, louheen ja soran murskaustoiminta, ympäristölupahakemus, lausunto                     

Kunnanhallitus päätti antaa Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle ehdotuksen mukaisen lausunnon Soraliike Erik Winqvist Ky:n ympäristölupahakemuksesta.

155 § Sahankulman/Tuusulantien risteyksen liikenne, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistassa olevan selvityksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 43 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.              

156 § Etelä-Tuusulaan yritystontteja, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä esityslistalla olevan selvityksen aloitteen johdosta sekä ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Raimo Stenvallin 13.3.2017 § 44 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.              

157 § Kuntakehitys-tulosaluepäällikön nimeäminen         

Kunnanhallitus päätti määrätä elinkeinopäällikkö Marko Kauppisen hoitamaan elinkeinopäällikön tehtävän ohella virkasuhteessa Kuntakehitys -tulosalueen päällikön tehtävät 1.5.2017 lukien sekä tarkistaa Marko Kauppisen tehtäväkohtaisen palkan samasta ajankohdasta lukien 4.648,97 euroon kuukaudessa.

158 § Viranhaltijapäätökset 

Kunnanhallitus päätti, ettei alla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 51 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

159 § Ilmoitusasiat                   

Kunnanhallitus merkitsi ilmoitusasiat tietoonsa saatetuksi.

 

Esityslista

Takaisin