Tuusulan vuoden 2019 yksityistieavustukset haettavana 30.4.2019 mennessä

31.12.2018 klo 09.30

Tuusulan vuoden 2019 yksityistieavustukset haettavana 30.4.2019 asti

Tuusulan Kunta avustaa hakemuksesta tiekuntien tienpitoa vuosittain talousarvioon varatun määrärahan puitteissa.

Avustuslomakkeet tulee palauttaa viimeistään 30.4.2019 TuusInfoon (Tuusulan pääkirjaston rakennus), postitse TuusInfo, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula, tai sähköpostilla tuusinfo(at)tuusula.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Kirjekuoreen tulee laittaa merkintä/sähköpostin otsikossa tulee mainita: ”yksityistieavustushakemus”.

Vuoden 2019 avustuspäätökset tekee Tekninen lautakunta kesäkuussa ja ne maksetaan elokuussa.

Lisätietoja ja tarkemmat ohjeet Tuusulan kunnan verkkosivuilla Asuminen ja ympäristö > Liikenne, kadut ja viheralueet > Yksityistiet

 

Yksityistielaki uudistuu, uusi yksityistielaki (560/2018) voimaan 1.1.2019

Yksityistieavustuksiin tulee muutos, että kuntakaan ei voi enää avustaa sellaista tiekuntaa, joka ei ole virallisesti järjestäytynyt.

Lain voimaantultua edellytetään kaikkia avustettavia tiekuntia päivittämään yhteystietonsa Maanmittauslaitoksen yksityistierekisteriin ja myös päivittämään tietojaan niiden muuttuessa. Ilmoituksen voi tehdä Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla www.maanmittauslaitos.fi > Kiinteistöt > Palvelut > Ilmoita yhteystiedot > Ilmoita tiekunnan ajantasaiset yhteystiedot, postitse PL 84, 00521 Helsinki (käyntiosoite Opastinsilta 12C, 00520 Helsinki), tai puh. 029 530 1100 (vaihde).

Kuitenkin, lakimuutos samalla antaa tiekunnille mahdollisuuden järjestäytyä vuoden alusta lähtien suoraan omassa tiekunnan kokouksessaan (ilman viranomaistoimitusta: tielautakunnan toimitusta tai Maanmittauslaitoksen pitämää yksityistietoimitusta).

Tuusulassa on näitä avustuksen piiriin kuuluvia järjestäytymättömiä tiekuntia n. 10 % avustusta saaneista tiekunnista. Järjestäytymisen yhteydessä tulee tiekunnan päivittää yhteystiedot MML:n (Maanmittauslaitos) yksityistierekisteriin ja myös päivittää kyseisiä tietoja niiden muuttuessa. Jotta järjestäytymättömät tiekunnat (jotka avustusta vastedeskin haluavat hakea) saavat riittävästi aikaa selvittää asiat ja pitää järjestävä kokous oheistoimenpiteineen, jatketaan avustushakemusten jättämisen määräaikaa kahdella kuukaudella myöhäisemmäksi, eli huhtikuun 2019 loppuun mennessä.

Avustushakemusten määräajan muutos koskee vain vuotta 2019 ja jatkossa hakemukset tulee tehdä kyseisen vuoden helmikuun loppuun mennessä. Avustusaikataulun poikkeavaa myöhentämistä on valtakunnallisesti suositeltu em. syistä.

Tiekuntia kehotetaan myös seuraamaan aktiivisesti lakimuutokseen liittyvää tiedottamista, mm. Suomen Tieyhdistyksen verkkosivuilla www.tieyhdistys.fi

Takaisin