Kunnanhallituksen päätöksiä 11.2.2019

11.02.2019 klo 17.40

§ 49 Lemmelä Markku, maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta, Jätintie, Riihikallio

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Markku Lemmelän välillä 24.1.2019 allekirjoitetun kiinteistöä 858-401-5-441 Kuusikko koskevan maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen.
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään lopulliseen luovutuskirjaan pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään esisopimuksen mukaisen lopullisen luovutuskirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3575) on tullut voimaan.

 

§ 50 Lemmelä Saija ja Susanna, maankäyttösopimus ja esisopimus alueiden luovuttamisesta, Jätintie, Riihikallio

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Saija ja Susanna Lemmelän välillä 24.1.2019 allekirjoitetun kiinteistöä 858-401-5-452 Vuokkomaa koskevan maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen.
  • oikeuttaa allekirjoittajan tarvittaessa tekemään lopulliseen luovutuskirjaan pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksellaan hyväksymään esisopimuksen mukaisen lopullisen luovutuskirjan, joka allekirjoitetaan kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3575) on tullut voimaan.

 

§ 51 Kehittämisjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Kunnanhallitus päätti

  • julistaa haettavaksi kehittämisjohtajan viran
  • että kelpoisuusvaatimuksena kehittämisjohtajan virkaan on yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu soveltuva ylempi korkeakoulututkinto sekä vahva kokemus tehtäväalueelta. Lisäksi valinnassa arvostetaan aktiivista kehittämisotetta ja hyviä vuorovaikutustaitoja
  • julkaista viran haettavaksi julkisten kuulutusten ilmoitustaulun ja kunnan verkkopalvelujen lisäksi työvoimahallinnon verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa
  • oikeuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin menettelyistä viran haettavaksi julistamisessa.

 

§ 52 Valtuustoaloitteet, kesken olleet 31.12.2018

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi 31.12.2018 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.

 

§ 53 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 54 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin