Kunnanhallituksen päätöksiä 4.3.2019

04.03.2019 klo 18.40

§ 82 Etuosto- oikeuden käyttäminen, kiinteistö 858-404-21-8, Rajalinna, Kellokoski

Ari Nyman esitti Ulla Rosenqvistin kannattamana asian hylkäämistä.

 

Kunnanhallitus päätti äänin 9-4 pohjaesityksen mukaisesti:

  • käyttää etuosto-oikeutta 11.12.2018 allekirjoitetussa kaupassa, jossa Tarja Tuulikki Hölttä ja Pekka Tapani Tolonen ovat myyneet noin 0,68 ha:n suuruisen kiinteistön 858-404-21-8 (Pellonkulma) Ahti Haukilehto Consulting Oy:lle 12.500 euron kauppahinnalla.
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

Ari Nyman jätti asiaan eriävän mielipiteen.

 

§ 83 Kehä IV, edunvalvontasuunnitelma

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä Kehä IV:n edunvalvontakortin, ja
  • käynnistää Kehä IV:n toteutuksen suunnittelun.

 

§ 84 Itäinen ohikulkutie, edunvalvontasuunnitelma

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä Tuusulan itäinen ohikulkutie -edunvalvontakortin, ja
  • käynnistää ohikulkutien toimenpiteet ja suunnittelun edunvalvontakortista ilmenevin tavoin.

 

§ 85 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 86 Toimielinten pöytäkirjojen otto- oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi:

 

§ 87 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 88 Muut asiat

 


Esityslista

Takaisin