Kunnanvaltuuston päätöksiä 11.3.2019

11.03.2019 klo 18.45

§ 21 Päiväkoti Martta Wendelin, hankesuunnitelma

Valtuusto päätti hyväksyä Martta Wendelin -päiväkodin hankesuunnitelman.

 

§ 22 Tontin 858-15-5721-1 ja korttelin 858-15-5709 sekä asemakaavan mukaisen korttelin 31051 hinnoittelu, Puustellinmetsä ja Lahela

Valtuusto päätti

  • asettaa kiinteistön 858-15-5721-1 kiinteäksi myyntihinnaksi 250€/k-m².
  • asettaa Isokarhunkierron asemakaavamuutoksen (kaavanumero 3587) mukaisen korttelin 858-15-5709 (käyttötarkoitus PA-1), joka muodostuu kiinteistöistä 858-15-5709-1 ja 858-15-5709-2, kiinteäksi myyntihinnaksi 200€/km².
  • asettaa Lahelan rakennuskaavan (kaavanumero 78) mukaisen korttelin 31051 (käyttötarkoitus YS- 2), joka muodostuu määräaloista kiinteistöjä 858- 407- 2- 75 ja 858-407-2-102, kiinteäksi myyntihinnaksi 175 €/k- m². Korttelin sijainti ja ulottuvuus on merkitty tämän päätöksen liitteenä olevaan "Kohde 31051" -liitekarttaan.

 

§ 23 Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2019 - 2023, päivitys uuden organisaation mukaiseksi

Valtuusto päätti hyväksyä uuden organisaation mukaiseksi muutetun vuoden 2019 talousarvion.

 

§ 24 Valtuustoaloitteet, kesken olleet 31.12.2018

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi 31.12.2018 kesken olleet valtuutettujen tekemät aloitteet.

 

§ 25 Forss Yrjö ja Pöldmaa Sarita, luottamustoimesta eroaminen ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenen valinta

Valtuusto päätti

  • myöntää Yrjö Forssille eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
  • valita Forssin tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valittiin uudeksi jäseneksi Pekka Koivumäki.
  • myöntää Sarita Pöldmaalle eron hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan jäsenyydestä
  • valita Pöldmaan tilalle uuden jäsenen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valittiin uudeksi jäseneksi Anne Mäkinen.

 

§ 26 Korpinen Topi, luottamustoimen päättyminen ja kulttuuri- ja vapaa- aikalautakunnan varajäsenen valinta

Valtuusto päätti

  • todeta Topi Korpisen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päättyneeksi
  • valita Janne Mellinille uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valittiin uudeksi varajäseneksi Jarmo Vakkila.

 

§ 27 Tuusulan sähköverkon takaisinostaminen, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Pasi Huuhtasen 14.3.2016 §35 esittämän Perussuomalaisten valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 28 Vapaaehtoistoiminnan organisoiminen ja toimeenpaneminen järjestöjen kuntalaisten, kunnan sekä seurakunnan kesken, aloite

Valtuusto päätti katsoa Liisa Sorrin 14.10.2013 § 129 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 29 Mäntymäki-kiinteistön myynti, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Anu Åbergin 19.6.2017 § 152 esittämän valtuuston Keskiryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 30 Sähköautojen latauspaikkojen kartoittaminen, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Henri Koskelan 29.1.2018 § 12 esittämän Kokoomuksen valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 31 Terveyskeskuksen parkkipaikkojen ohjaaminen liikuntarajoitteisille, iäkkäille ja lapsiperheille, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Jorma Sulanderin, Satu Taiveahon ja muiden Sosialidemokraattien valtuustoryhmän jäsenten valtuustossa 11.12.2017 § 242 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 32 Öljylämmityksen korvaaminen uusiutuvilla energialähteillä, aloite

Valtuusto päätti katsoa Jussi Salosen 19.3.2018 § 37 esittämän Tuusulan puolesta -valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 33 Jatkuva kuntotutkimusohjelma kunnan kiinteistöille, aloite

Valtuusto päätti katsoa Pasi Huuhtasen 19.3.2018 § 38 esittämän Perussuomalaiset-valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 34 Sidonnaisuuksien ilmoittaminen 2019

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

 

§ 35 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloite: Selvitys raitiotieliikenteen rakentamisesta Aviapoliksesta Tuusulaan

Aloite: Osana pormestarimallin puolivälitarkastelua tehdään kysely kunnan viranhaltijoille, jotka ovat osallisina päätöksentekoon tulevien asioiden valmistelussa

 

Haaste, Ilmastoveivi2019.fi

 

Esityslista

 

Takaisin