Eduskuntavaalit 2019 Tuusulassa

13.03.2019 klo 11.05

Vaalipäivän äänestyspaikat

Eduskuntavaalien äänestyspaikat 14.4.2019 klo 9–20 ovat Tuusulan kunnassa seuraavat:

 

 Alue

 Äänestyspaikka                  

 Osoite                                                                                  

 001

 Kirkonkylä

 Kirkonkylän koulu

 Tuusulantie 131, 04310 Tuusula

 002

 Rusutjärvi

 Rusutjärven koulu

 Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi

 003

 Paijala

 Paijalan koulu

 Paijalantie 44, 04300 Tuusula

 004

 Tuomala

 Tuomalan koulu

 Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula

 005

 Ruotsinkylä

 Ruotsinkylän koulu

 Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula

 006

 Jokela

 Jokela-talo

 Keskustie 20, 05400 Jokela

 007

 Vanhakylä

 Vanhankylän koulu

 Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna

 008 

 Kellokoski l

 Kellokosken koulu

 Koulutie 7, 04500 Kellokoski 
 (sisäänkäynti Koulutie B 2 tai Omenalahdentie B 1)

 009

 Hyrylä

 Mikkolan koulu

 Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula

 010

 Vaunukangas

 Vaunukankaan koulu

 Vaunukankaantie 3-5, 04300 Tuusula

 011

 Riihikallio I

 Riihikallion koulu

 Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

 012

 Lepola

 Lepolan koulu

 Visantie 1, 05400 Jokela

 013

 Riihikallio II

 Riihikallion koulu

 Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

 014

 Hyökkälä

 Hyökkälän koulu

 Kirkkotie 11, 04300 Tuusula

 015

 Kellokoski i.

 Kellokosken koulu

 Koulutie 7, 04500 Kellokoski 
 (sisäänkäynti Koulutie B 2 tai Omenalahdentie B 1)

 

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää alla mainituissa neljässä ennakkoäänestyspaikassa seuraavasti:

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula

  • 3.–5.4.2019 klo 9–20
  • 6.4.2019 klo 10–16
  • 7.4.2019 klo 12–16
  • 8.–9.4.2019 klo 9–20

Kellokosken kirjasto, Kuntotaival 2 B, 04500 Kellokoski

Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela

Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

  • 3.–5.4.2019 klo 12–20
  • 6.–7.4.2019 klo 12–16
  • 8.–9.4.2019 klo 9–20

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin eduskuntavaaleissa äänestämistä varten (korttia haettaessa on oltava mukana passikuva). Ilmoituskortin esittäminen nopeuttaa äänestystä, mutta ei riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse 040 314 2006 tiistaihin 2.4.2019 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö.


Keskusvaalilautakunta

Takaisin