Sivistyksen toimialue on saanut myönteisiä päätöksiä valtion erityisavustusten hankehakuihin

15.04.2019 klo 10.45

Sivistyksen toimialue on saanut myönteiset valtion erityisavustuspäätökset seuraaviin hankehakuihin.

 • Valtion erityisavustus varhaiskasvatuksen positiivisen diskriminaation edistämiseen, 68 320 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus ja tavoitteet mm.
  tukea toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla varhaiskasvatuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata lisähenkilöstöä haasteellisilla alueilla toimiviin päiväkoteihin ja perhepäivähoitoyksiköihin sekä pienentää lapsiryhmien kokoja.

 • Valtionavustukset kaksikielisen opetuksen laajentamiseen (Kieli-Kievari) 25 000 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  kielikylvyssä ja kaksikielisessä opetuksessa oppijat saavuttavat toiminnallisen kaksikielisyyden.

 • Valtionavustus kielten tutoropettajatoiminnan kehittämiseen, 10 000 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  varmistaa vuosiluokilla 1–2 A1-kielen opetusta antavien opettajien pedagoginen ja ammatillinen osaaminen.

 • Valtion erityisavustus koulun kerhotoiminnan tukemiseen, 30 000 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  monipuolisen ja laadukkaan kerhotoiminnan tukeminen.

 • Valtion erityisavustus koulutuksellista tasa-arvoa edistäviin toimenpiteisiin esi- ja perusopetuksessa, 186 250 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  tukea toimintamallien, rakenteiden ja käytänteiden kehittämistä tukemalla opetuksen järjestäjien mahdollisuuksia palkata ensisijaisesti opettajia ja avustajia sellaisten esi- ja perusopetuksen opetusryhmien joustavaksi muodostamiseksi, joissa tehostetun tuen tai erityisen tuen piirissä olevan oppilaan/oppilaiden opetus järjestetään osittain tai kokonaan yleisopetuksessa tai joissa on erikoissairaanhoidon piirissä olevia oppilaita.

 • Valtion erityisavustus lukiouudistuksen toimeenpanon tukemiseen, 72 252 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  tukea lukioiden opetushenkilöstöä ja johtoa toimintakulttuurin muutoksessa, pedagogiikan uudistamisessa ja oppimisympäristöjen kehittämisessä. Lisäksi tavoitteena on lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyön ja kansainvälisyyden kehittäminen sekä lukiokoulutuksen laissa säädettyjen laadunvarmennusmenettelyjen vahvistaminen.

 • Yleissivistävän koulutuksen kansainvälistyminen, kansainvälistymisen kehittämishankkeet, Globaalikasvatuksen poluista tienviitoiksi, 10 000 euroa
  Avustuksen käyttötarkoitus mm.
  lisätä ja monipuolistaa kansainvälisyyden hyödyntämistä opetussuunnitelmatyössä, opetuksessa ja oppimisessa /varhaiskasvatussuunnitelmien kehittämisessä ja varhaiskasvatuksessa.

 •  KuumaTVT-verkosto alueellisen tutoroiminnan kehittäjänä, 209 000 euroa (yhteinen hanke, vetäjänä Nurmijärvi)

 Osa avustuspäätöksistä on vielä OPH:lla päättämättä, päätökset saadaan myöhemmin huhtikuussa 2019.

 Lisätietoja: Virpi Lehmusvaara (virpi.lehmusvaara@tuusula.fi).

Takaisin