Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksiä 13.5.2019

13.05.2019 klo 21.10

§ 53 Maakaasuputken siirto, Rykmentinpuiston työpaikka-alue, Gasum, lisämääräraha

Eeva-Liisa Nieminen esitti Ilona Toivasen kannattaman asian palauttamista valmisteluun.

Valtuusto päätti äänin 30-16 (tyhjiä 5) jatkaa asian käsittelyä kokouksessa.

 

Valtuusto päätti myöntää 1, 2 miljoonan euron lisämäärärahan maakaasuputken siirtoa varten Rykmentinpuisto 3:n tulevalla työpaikka-alueella.

 

Eeva-Liisa Nieminen jätti eriävän mielipiteen.

 

§ 54 Bahiwera Oy, maankäyttösopimus ja esisopimusten hyväksyminen, Sula

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Bahiwera Oy:n välillä 9.4.2019 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Bahiwera Oy:n välillä 9.4.2019 allekirjoitetun esisopimuksen alueiden luovuttamisesta, jolla Bahiwera Oy luovuttaa Tuusulan kunnalle korvauksetta yhteensä noin 14.125 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä Bahia, kiinteistötunnus 858-401-2-124
 • hyväksyä Tuusulan kunnan ja Bahiwera Oy:n välillä 9.4.2019 allekirjoitetun esisopimuksen määräalan kaupasta, jolla kunta myy Bahiwera Oy:lle 220.800 euron kauppahinnalla noin 5.344 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-2-390 ja noin 175 m²:n suuruisen määräalan Tuusulan kunnassa sijaitsevasta kiinteistöstä 858-401-3-373
 • oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään lopullisiin luovutuskirjoihin pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään esisopimusten mukaiset lopulliset luovutuskirjat, jotka allekirjoitetaan sen jälkeen, kun aluetta koskeva asemakaava (nro 3613) on tullut voimaan.

 

§ 55 Tuusulan seurakunta, maankäyttösopimus, Ydinkeskusta, kortteli 8076

Valtuusto päätti

 • hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Tuusulan seurakunnan välisen maankäyttösopimuksen
 • oikeuttaa allekirjoittajien tarvittaessa tekemään maankäyttösopimukseen pieniä, teknisluonteisia tarkistuksia ja allekirjoituksillaan hyväksymään maankäyttösopimuksen.

 

§ 56 Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:n mukaisen rakennuskiellon asettaminen, Sammonmäen alue

Valtuusto päätti

 • asettaa Sammonmäen asuinalueen MRL 53:n mukaiseen rakennuskieltoon kahdeksi vuodeksi 13.5.2019 lukien
 • että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

§ 57 Kunnantalon väistötilat

Sanna Tuhkunen esitti Anna Yltävän kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Valtuusto päätti äänin 35-13 (tyhjiä 3) jatkaa asian käsittelyä kokouksessa.

 

Valtuusto päätti myöntää vuoden 2019 talousarvioon kasvun ja ympäristön toimialueelle tilapalvelujen palvelualueelle ja edelleen käyttäjille osoitettavat määrärahat käyttötalouteen 150.000 euron määrärahan toimitilojen vuokrakustannuksiin sekä investointimäärärahat 600.000 euroa Tuuskodon peruskorjauksiiin ja 200.000 euroa väistötilojen kalustamiseen.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti toimenpidealoitteen: Valtuusto edellyttää, että ennen kuin Tuuskodon tilat otetaan väistötilakäyttöön, tilat tutkitaan työterveyslaitoksen ohjeiden mukaisesti.

 

§ 58 Henkilöstökertomus 2018

Valtuusto päätti merkitä vuoden 2018 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

§ 59 Kunnanhallituksen valinta toimikaudelle 6/2019–5/2021

Valtuusto päätti

 • todeta, että kunnanhallituksen puheenjohtajana toimii pormestari ja varapuheenjohtajina apulaispormestarit
 • valita apulaispormestareista kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Mika Mäki-Kuhnan ja 2. varapuheenjohtajaksi Jussi Salosen
 • valita kunnanhallitukseen kymmenen (10) jäsentä ja heille sekä pormestarille ja apulaispormestareille henkilökohtaiset varajäsenet (13) toimikaudeksi 1.6.2019–31.5.2021
 • Kunnanhallitukseen valittiin Arto Lindberg, pj (varajäsen Päivö Kuusisto), Mika Mäki-Kuhna, 1. vpj (varajäsen Sakari Simola), Jussi Salonen, 2. vpj (varajäsen Kari Friman), Satu Heikkilä (varajäsen Ulla Rosenqvist), Pekka Heikkinen (varajäsen Liisa Palvas), Pasi Huuhtanen (varajäsen Johanna Sipiläinen), Annika Lappalainen (varajäsen Outi Huusko), Pentti Mattila (varajäsen Ari Nyman), Karita Mäensivu (varajäsen Aila Koivunen), Tuija Reinikainen (varajäsen Veikko Seuna), Jouko Riola (varajäsen Katja Nordström), Lilli Salmi (varajäsen Sarianna Laitinen) ja Elina Väänänen (varajäsen Jani Peltonen)

 

§ 60 Konsernijaoston valinta toimikaudelle 6/2019–5/2021

Valtuusto päätti

 • valita toimikaudeksi 1.6.2019–31.5.2021 konsernijaostoon pormestarin ja 2 apulaispormestarin lisäksi neljä muuta jäsentä kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä
 • valita kaikille jäsenille (7) henkilökohtaiset varajäsenet kunnanhallituksen jäsenistä tai varajäsenistä
 • todeta, että puheenjohtajana toimii pormestari
 • valita varsinaisista jäsenistä konsernijaoston varapuheenjohtajan.
 • Konsernijaostoon valittiin: Arto Lindberg (varajäsen Päivö Kuusisto), Mika Mäki-Kuhna (varajäsen Sakari Simola), Jussi Salonen (varajäsen Kari Friman), Pekka Heikkinen (varajäsen Liisa Palvas), Outi Huusko (varajäsen Annika Lappalainen), Sarianna Laitinen (varajäsen Lilli Salmi) ja Satu Heikkilä (varajäsen Ari Nyman)

 

§ 61 Valtuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien valinta toimikaudelle 6/2019–5/2021

Valtuusto päätti valita keskuudestaan puheenjohtajan ja 1. ja 2. varapuheenjohtajan toimikaudeksi 1.6.2019–31.5.2021.

Puheenjohtajaksi valittiin Kati Lepomäki, 1. varapuheenjohtajaksi Kim Kiuru ja 2. varapuheenjohtajaksi Kari Kinnunen .

 

§ 62 Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimeäminen toimikaudelle 6/2019–5/2021

Valtuusto päätti

 • nimetä Järvenpään kaupunginvaltuuston valitseman järvenpääläisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan puheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019–31.5.2021. Valittiin puheenjohtajaksi Sanna Piiroinen.
 • nimetä tuusulalaisen Keski-Uudenmaan ympäristölautakunnan jäsenen lautakunnan varapuheenjohtajaksi toimikaudeksi 1.6.2019–31.5.2021. Valittiin jäseneksi Riitta Harkimo.

 

§ 63 KUUMA-johtokunta, jäsenten ja varajäsenten nimeäminen toimikaudelle 6/2019–5/2021

Valtuusto päätti esittää KUUMA-johtokunnan jäseniksi valtuuston puheenjohtajaa ja kunnanhallituksen puheenjohtajaa/pormestaria ja valtuuston puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valtuuston 1. varapuheenjohtajaa ja pormestarin henkilökohtaiseksi varajäseneksi kunnanhallituksen 1. varapuheenjohtajaa.

 

§ 64 Räsänen Taru, luottamustoimen päättyminen ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan varajäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • todeta Taru Räsäsen varajäsenyyden kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnassa päättyneeksi
 • valita Pirjo Lehtoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valittiin tehtävään Kaarina Pärssinen.

 

§ 65 Simola Sakari, eron myöntäminen luottamustoimesta ja keskusvaalilautakunnan jäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää Sakari Simolalle eron keskusvaalilautakunnan jäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Simolan tilalle uuden jäsenen keskusvaalilautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Valittiin tehtävään Ilmari Sjöblom.

 

§ 66 Kinnunen Kari, Mäensivu Karita ja Nordström Katja, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kasvatus- ja sivistyslautakunnan kahden jäsenen ja varajäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää Kari Kinnuselle ja Karita Mäensivulle eron kasvatus- ja sivistyslautakunnan jäsenen ja Katja Nordströmille eron varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kari Kinnusen ja Karita Mäensivun tilalle uuden jäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Katja Nordströmin tilalle uuden varajäsenen kasvatus- ja sivistyslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Laura Åvallille uuden varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • valita uusiksi jäseniksi Aila Koivusen ja Ville Raevuoren ja uusiksi varajäseniksi Heidi Farenin ja Juha Lammen.

 

§ 67 Viitanen Kirsi, Riola Jouko ja Maula Pirjo, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan kahden jäsenen ja yhden varajäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää Kirsi Viitaselle ja Jouko Riolalle eron kuntakehityslautakunnan jäsenen tehtävästä ja Pirjo Maulalle varajäsenen tehtävästä 1.6.2019 lukien
 • valita Kirsi Viitasen tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan sekä ko. jäsenelle henkilökohtaisen varajäsenen 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi
 • valita Jouko Riolan tilalle uuden jäsenen kuntakehityslautakuntaan 1.6.2019 lukien jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
 • valita jäseneksi Ulla Rosenqvistin ja varajäseneksi Kirsi Viitasen. Valita jäseneksi Vesa Lundbergin ja hänen tilalleen uudeksi varajäseneksi Mika Heinon.

 

§ 68 Hyrylän vanhasta paloasemasta toimintakeskus, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Jussi Salosen 29.8.2016 § 81 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 69 Kunnan edustus yhdistysten merkkipäiväjuhlissa, aloite

Ulla Rosenqvist esitti Sanna Kervisen kannattamana asian palauttamista valmisteluun.

Kunnanhallitus päätti äänin 41-8 (tyhjiä 1 ja poissa 1) käsitellä asian kokouksessa.

 

Valtuusto päätti todeta Ulla Rosenqvistin 8.4.2019 § 47 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

Ulla Rosenqvist jätti eriävän mielipiteen.

 

§ 70 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloite hidasteiden saamisesta Kellokoskelle

Aloite rakentamisesta yhteisöllisesti

Aloite Jokelan keskustan lampien kunnostamisesta

Aloite seinämaalauksista Jokelan asematunneliin

Aloite isojen vuokrattavien perheasuntojen rakentamisesta

Aloite julkisesta liikenteestä Tuusulanjärven länsipuolella

 

Esityslista

Takaisin