Kunnanhallituksen päätöksiä 12.8.2019

12.08.2019 klo 18.30

§ 304 Seepsula Oy, maa- aineslupahakemus ja aloituslupahakemus, Senkkerin kiviainesalue, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi maa-aineslupahakemuksen ja aloituslupahakemuksen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettavaksi.

 

§ 305 Uudenmaan liitto, jäsenmaksuosuudet 2020

Kunnanhallitus

 • päätti todeta näkemyksenään seuraavaa: Tuusula pitää kuntien taloudellinen tilanne huomioon ottaen perusteltuna, että jäsenkuntien maksuosuudet ja liiton toimintamenot eivät kasva vuonna 2020
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän pykälän osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 306 Kehittämisverkostojen ydintiimien väliarviointi ja jäsenten valinta toimikaudelle 6/2019-5/2021

Kunnanhallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti

 • merkitä tiedoksi kehittämisverkostojen ydintiimien osaamisprofiilin
 • muuttaa Lahelan kehittämisverkoston nimen Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkostoksi
 • nimetä Hyrylän, Jokelan, Kellokosken, Etelä-Tuusulan kylien ja Riihikallion kehittämisverkoston ydintiimiin kuhunkin enintään 7 poliittisten ryhmien nimeämää edustajaa toimikaudeksi 6/2019-5/2021 ydintiimin osaamisprofiilin huomioiden ja nimetä verkostojen puheenjohtajat (pj+vpj)

 

 • Hyrylän kehittämisverkosto: Lars Winqvist (pj), Erja Isomäki (vpj), Tanja Pekkola, Timo Huhtaluoma, Leena Joensuu, Mari Korhonen, Sakari Simola
 • Jokelan kehittämisverkosto: Susanna Eloranta (pj), Marjut Kylliäinen (vpj), Kari Marjeta, Jori Enroth, Satu Heino, Antti Honkonen, Emmi Sirniö
 • Kellokosken kehittämisverkosto: Kyösti Lehtonen (pj), Liisa Palvas (vpj), Iso Isoluoma, Juha Lampi, Kaisu Räisänen, Heli Udd, Veijo Viiru
 • Etelä-Tuusulan kylien kehittämisverkosto: Jari Anttalainen (pj), Tarja Hartman (vpj), Harri Jussila, Pirjo Maula, Tarja Rantanen, Pekka Ruotsalainen, Aki Aaltonen
 • Riihikallion kehittämisverkosto: Annina Nuutinen (pj), Markus Meckelborg (vpj), Heidi Farén, Katja Nordström, Sanna Tuhkunen, Jukka Virtanen

 

§ 307 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92§:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 308 Ilmoitusasiat

Kunnanhallituksen totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 309 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin