Lähiliikuntapaikka tuo monipuoliset liikuntamahdollisuudet lähellesi

06.09.2019 klo 11.40

Kuluvana syksynä 2019 Tuusulaan on valmistunut kolme monipuoliseen liikkumiseen soveltuvaa koulun pihaa eli lähiliikuntapaikkaa; Kellokosken yläkoululle, Lepolan koululle ja Rusutjärven koululle. Rakennustyöt ovat vielä osin käynnissä Rusutjärven koulun pihalla, mutta Kellokoskella ja Lepolassa lähiliikuntapaikat ovat jo oppilaiden ja muiden liikkujien käytössä.

Lepolan koulun lähiliikuntapaikka
Kuva: Lepolan koulun lähiliikuntapaikka valmiudessa käyttöön.

Mikä on lähiliikuntapaikka?

Lähiliikuntapaikat ovat vuoroista vapaita harrastuspaikkoja. Arkipäivisin ne ovat koulujen ja päiväkotien käytössä, muina aikoina kaikkien vapaassa käytössä.

Lähiliikuntapaikoilta löytyy erilaisia pelikenttiä, scootti- ja skeittiparkkeja, kuntoratoja ja liikuntavälineitä, jotka innostavat eri ikäisiä kuntalaisia liikkumaan yksin tai yhdessä. Lähiliikuntapaikka toimii myös alueen kohtaamispaikkana.

Lähiliikuntapaikat syntyvät yhdessä suunnittelemalla

Tuusulan kunnan lähiliikuntapaikkojen kehittämisohjelmassa suunnitellaan ja rakennetaan houkuttelevia liikunnallisia elementtejä koulujen yhteyteen ja lähelle päiväkoteja. Ohjelmaa on toteutettu suunnitelmallisesti jo vuodesta 2010 lähtien.

Lähiliikuntapaikat syntyvät suunnittelusta toteutukseen asti lasten ja nuorten, henkilökunnan, asukkaiden ja kunnan toimialueiden välisenä yhteistyönä. Kunnan oman rahallisen panostuksen lisäksi aluehallintovirasto tulee lähiliikuntapaikkojen rakentamista. Kuluvalle vuodelle 2019 aluehallintovirasto myönsi Tuusulan hankkeille valtion liikuntapaikkarakentamisavustusta yhteensä 215 000 euroa; Kellokoski 75 000 euroa, Lepola 90 000 euroa ja Rusutjärvi 50 000 euroa.

Kellokosken monipuoliset liikuntamahdollisuudet

Kellokosken koulun vuonna 2018 valmistuneen uuden koulurakennuksen ja alakoulun pihalle rakennetun lähiliikuntapaikan myötä koko Kellokosken liikunta- ja harrastusolosuhteet paranivat merkittävästi viime vuonna. Lähes 1 000 m² liikuntasali, juhlasali ja uudet kokoontumistilat lisäsivät alueen paikallisia harrastusmahdollisuuksia.

Kesällä 2019 valmistunut Kellokosken yläkoulun lähiliikuntapaikka paketoi alueen liikuntamahdollisuudet monipuoliseksi paketiksi.

Lepolan koulun lähiliikuntapaikka osaksi alueen liikuntapaikkaverkostoa

Jokelassa sijaitsevan Lepolan koulun yhteydessä toimii päiväkoti. Koulun välittömässä läheisyydessä sijaitsee urheilukeskus, jossa on urheilukenttä, luisteluradat ja muita perusliikuntapaikkoja. Päiväkodin pihalla on leikkivälineitä. Lepolan koulun juuri valmistuneen lähiliikuntapaikan toimintapaikoista osa on toteutettu koulun vieressä olevaan urheilukeskukseen.

Mahdollisuuksien mukaan lähiliikuntapaikkahankkeiden yhteydessä toteutetaan esille nousseita, alueelle toivottavia liikuntaolosuhteita. Lepolan koulun hankkeen yhteydessä piha on varustettu kuntovälineillä, jotka soveltuvat kaiken ikäisten kuntalaisten

käyttöön ja lisäävät koulun pihan houkuttelevuutta ilta- ja viikonloppukäyttöön.

Rusutjärven koulun pihasta koko kylän yhteinen kokoontumis- ja ajanvietepaikka

Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikan valmistumisen myötä pihasta tulee kyläläisten yhteinen ja lähiliikunnan mahdollistava kokoontumis- ja ajanviettopaikka. Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikka on merkittävä hanke, koska haja-asutusalueella ei ole samalla tavalla harrastusolosuhteita kuin verrattuna kuntakeskuksien palveluihin.

Koulun lähiliikuntapaikkahankkeen yhteydessä toteutettiin osallisuusprojekti, jossa alueen asukkailta kysyttiin toiveita pihavarusteista ja toimintapaikoista. Pihaa suunniteltaessa pyrittiin näin ottamaan huomioon eri ikäisten tarpeet, jotta paikasta tulisi mahdollisimman monipuolinen liikuntapiha.

Uudet lähiliikuntapaikat vihitään virallisesti käyttöön avajaisissa

Kellokosken koulun uusimmalla lähiliikuntapaikalla yläkoulun puolella vietetään avajaisia 20.9.2019 klo 9.30. Samalla hetkellä, päivänä ja kellonlyömänä, myös Lepolan koulun lähiliikuntapaikka vihitään käyttöön juhlallisissa avajaisissa. Rusutjärven koulun lähiliikuntapaikalla vietetään avajaisia 4.10.2019 klo 11.00. Avajaiset ovat kaikille avoimia tapahtumia.

Lisätiedot:
Rakennuspäällikkö Esa Koskinen, p. 040 314 2243
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva p. 040 314 2220
Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@tuusula.fi.

Takaisin