Tuusulan kunnanvaltuuston päätöksiä 7.10.2019

08.10.2019 klo 10.20

§ 125 Osavuosikatsaus 1.1.–31.8.2019 ja talousarvion 2019 muuttaminen

Valtuusto päätti muuttaa vuoden 2019 talousarviota ja hyväksyä liitteessä esitetyt määrärahamuutokset.

 

§ 126 Arviointikertomus 2018, toimialueiden ja kunnanhallituksen selvitykset arviointikertomuksessa esitetyistä havainnoista

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi v. 2018 arviointikertomukseen annetut vastaukset.

 

§ 127 Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy, Vuokratalo Blenneri II, omavelkaisen takauksen myöntäminen

Valtuusto päätti

 • antaa kunnan omavelkaisen takauksen Tuusulan kunnan kiinteistöt Oy:n Kuntarahoitus Oyj:ltä ottamalle enintään 4 194 377,00 euron lainalle, jolla yhtiö rahoittaa uudisrakennus Blenneri II:n
 • että yhtiö maksaa kunnalle vuosittain 0,2 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta
 • että vakuudeksi hyväksytään kunnan aiemmin takaamien lainojen vastavakuutena olevat, lainojen lyhennysten myötä uudeksi vastavakuudeksi vapautuneet kiinnitykset. Lisäksi vakuudeksi haetaan kiinnitykset tilaan 858-21-6425-2 (Blenneri II, tontti)
 • pantattavien uusien vakuuksien yhteismäärä on vähintään 4 194 377,00 euroa.

 

§ 128 Kirkonkylän kampus, asemakaavan muutos

Valtuusto päätti hyväksyä Kirkonkylän kampuksen asemakaavan.

 

§ 129 Valtuuston kokoukset vuonna 2020

Valtuusto päätti

 • pitää kokouksensa vuonna 2020 oheisen liitteen mukaisesti eli kokoontua seuraavina päivinä pääsääntöisesti klo 18.00
  • ma 27.1.2020
  • ma 9.3.2020
  • ma 6.4.2020
  • ma 11.5.2020
  • ma 8.6.2020
  • ma 31.8.2020
  • ma 5.10.2020
  • ma 9.11.2020
  • ma 7.12.2020 (klo 15)
 • kokoontua valtuuston informaatiotilaisuuksiin pääsääntöisesti valtuuston kokousta edeltävänä torstaina klo 18.00
 • että valtuusto kutsutaan koolle jokaiselle valtuutetulle ja muille hallintosäännön 67 §:ssä mainituille henkilöille lähetettävällä kokouskutsulla, joka lähetetään vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta ja johon liittyy esityslista käsiteltävistä asioista perusteluineen ja kunnanhallituksen ehdotukset valtuuston päätöksiksi
 • että kokouskutsu esityslistoineen lähetetään sähköisesti, jollei sitä erityisestä syystä pyydetä paperitulosteena
 • että ilmoitus valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä tarkastetun pöytäkirjan yleisesti nähtävillä oloajasta ja -paikasta julkaistaan Tuusulan kunnan www-sivuilla osoitteessa www.tuusula.fi sekä valtuuston päättämissä ilmoituslehdissä.

 

§ 130 Tuuskodon väliaikaistoimet ja Hyrylän keskustan yhteisöllinen showroom, aloite

Valtuusto päätti katsoa Jussi Salosen 13.5.2019 § 72 esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 131 Oman äidinkielen opetuksen järjestäminen saksan kielessä, aloite

Valtuusto päättää katsoa Annika Lappalaisen 10.6.2019 § 106 esittämän Tuusulanjärven Suomi-Saksa yhdistys ry:n aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 132 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloite maksuttomasta joukkoliikenteestä

Aloite aktiivisesta ilmastopäivästä

Aloite kokeilusta maksuttomaan aamupalaan kouluissa

Aloite ulkomaisten elintarvikkeiden kulutuksen puolittamiseksi vuoteen 2025 mennessä

Aloite korotuksista Tiensuuntien ja Peltokaaren puistotien risteyksessä oleviin suojateihin

Aloite: TURVA-tapahtuman järjestämisestä

 

§ 133 Monio uusi oppimisympäristö ja monitoimitalo, hankinnan keskeyttäminen

Valtuusto päätti

 • keskeyttää 10.6.2019 § 82 tekemänsä hankinnan, jossa päätöksessä valtuusto päätti, että Monio-rakennuksen toteuttajaksi tulee Skanska Talonrakennus Oy ja elinkaarimallin palveluntuottajaksi Caverion Suomi (ryhmittymänä)
 • velvoittaa kunnanhallituksen valmistelemaan uuden kilpailutuksen Moniohankkeen toteuttamisesta

 

Esityslista

Takaisin