Kunnanhallituksen päätöksiä 21.10.2019

21.10.2019 klo 18.15

§ 407 Kiinteistönhoidon tuotteet (siivousaineet) (2020–2024), liittyminen Sarastia Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun ja hankintasopimukseen

Kunnanhallitus päätti, että

 • Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n tulevaan tarjouskilpailuun kiinteistönhoidon tuotteiden (siivousaineet) hankinnassa ja tarjouskilpailun perusteella solmittaviin sopimuksiin alkaen 1.4.2020 sopimuskauden loppuun saakka
 • valtuuttaa materiaalihallinto ja hankinnat -yksikön esimiehen allekirjoittamaan sitoumuksen Sarastia Oy:n yhteishankintaan liittymisestä koskien kiinteistönhoidon tuotteiden (siivousaineet) hankintaa.
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 408 Louhintahiekka Oy, Nukarin kiviainesten ottoalue ja pilaantumattomien maa-ainesten loppusijoitus, hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi YVA-ohjelman
 • hyväksyä perusteluosan mukaisen lausunnon Uudenmaan ELY-keskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 409 Tuusulan Moottorikerho ry, pysyvä ajoharjoittelu enduromoottoripyörillä, kiinteistö 858-415-4-114, lupahakemus, lausunto

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi maastoliikennelain 30 §:n mukaisen hakemuksen
 • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle toimitettavaksi
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 410 Heiskanen Sari, valtuutetun tehtävän päättyminen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • todeta, että Sari Heiskasen luottamustoimi valtuutettuna on päättynyt
 • merkitä tiedoksi, että valtuuston puheenjohtaja kutsuu Sari Heiskasen sijaan valtuutetuksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi Tuusulan puolesta ryhmän ensimmäisen varavaltuutetun Markus Meckelborgin.

 

§ 411 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallitus päätti pyytää henkilöstöjohtajan ja kuntakehitysjohtajan 4.11. pidettävään kunnanhallituksen kokoukseen selvittämään rekrytointiasioita (henkilöstöjohtajan päätös § 69).a

 

§ 412 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 413 Muut asiat

 

Esityslista

Takaisin