EUROPAN 15 -arkkitehtuurikilpailu on ratkennut: Productive cities -teemalla ratkaisuja Hyvinkäälle ja Tuusulaan

02.12.2019 klo 17.00

Europan 15 -arkkitehtuurikilpailu on ratkennut. Palkintojenjakotilaisuus järjestettiin Helsingissä maanantaina 2.12. Kilpailun Tuusulan osalta voittaneet ja toiselle sijalle tulleet arkkitehtitiimit esittelevät kilpailutöitään kunnanvirastolla Hyrylässä 3.12.2019 kello 14 ja kello 17 pidettävissä yleisötilaisuuksissa.

Europan on joka toinen vuosi järjestettävä kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu alle 40-vuotiaille suunnittelijoille. Europan 15 järjestettiin samanaikaisesti kahdessatoista Euroopan maassa ja kohteita oli yhteensä 47. Suomesta oli mukana kaksi kohdetta: Hyvinkään keskustan länsiosa ja Anttilan tilakeskus Tuusulanjärven rannalla.

Nuorten arkkitehtien kansainvälinen Europan 15 –kilpailu jatkaa edellisen kauden teemaa Productive Cities tutkimalla, miten tuotanto voitaisiin jälleen saada osaksi urbaania maisemaa.

 

Tuusula Anttilan tilakeskus

Anttilan tilakeskus, juuret ovat syvällä Tuusulan mullassa. Nykypäivän tuotantoa, ekologisuutta ja asumista maalaismaisemassa.

Hyrylän kupeessa sijaitsevan, Hankkijan koetilanakin toimineen tilakeskuksen alue tarvitsee uutta toimintaa. Kilpailun tavoitteena oli löytää osittain tyhjentyneelle alueelle visio, jossa yrittäminen ja asuminen muodostavat uudenlaisen kokonaisuuden historiallisessa miljöössä.

 Muutamaan kymmeneen vuoteen emme ole löytäneet riittävää yhteisymmärrystä kunnassa siihen, miten aluetta tulisi kehittää. Kilpailu on tuonut loistavia ideoita siitä, miten tilan historia ja tuleva asuminen ja muut toiminnot voidaan yhdistää. Koko alueen lopullinen kehittyminen tulee todennäköisesti viemään pitkän ajan, ehkä noin 20 vuotta, mutta tämä on hyvä lähtölaukaus suunnittelutyölle. On hyvä olla selkeät suuntaviivat pitkäjänteiselle kehittämistyölle, toteaa apulaispormestari Mika Mäki-Kuhna.

Tuusulaan jätettyjen ehdotusten lukumäärä, 31 kilpailutyötä, kertoo alueen olleen suunnittelutehtävänä mielenkiintoinen erityisesti alueen ainutlaatuisuuden ja merkittävän toiminnallisen historiansa vuoksi. Kilpailun keskeiseen teemaan, tuottavuuteen, on kilpailuehdotuksissa suhtauduttu vaihtelevasti. Monissa kilpailutöissä alueella sijaitsevan vanhan navetan ympäristöä on kehitetty monipuolisena tuotannon, palvelujen, kulttuurin ja yhteisöllisten toimintojen alueena.

Parhaimmillaan ehdotuksissa on yhdistetty maankäytölliseen ideaan erilaisia ruuan- ja energiatuotantoon liittyviä ratkaisuja sekä jopa näiden muodostamia kiertotalousketjuja. Ympärivuotisen toiminnan takaamiseksi myös sisäviljelyyn, tuotannon jatkojalostukseen sekä karja- ja kalatalouteen liittyvät toiminnat ovat olleet merkittäviä

Muiden säilytettävien rakennusten käsittely ja ideointi on ollut vaihtelevaa. Ehdotuksissa kortteleiden piha-alueiden puutarha- ja pienviljelyratkaisut yhdessä rakennuksiin liittyvien viherhuoneratkaisujen kanssa ovat luoneet alueelle omaperäisen identiteetin, joka soveltuu erityisesti Anttilan alueelle sen historian takia.

Rantavyöhyke on suurimmassa osassa töitä pääasiallisesti säästetty rakentamiselta ja pidetty puistomaisen puustoisena, jolloin uudisrakentamin on mahdollistanut järvinäkymät rikkomatta kuitenkaan liikaa rantamaisemaa järven suunnasta. 

 

Voittajaksi Anttila Farm Incubator

Kilpailun voittajaksi nousi portugalilaisen työryhmän ehdotus Anttila Farm Incubator, tekijöinä Joana Gil Ribeiro (PT) ja Rui Cunha (PT). Avustajana toimi Carolina Gil Ribeiro (PT).

– Ehdotus käsittelee monipuolisesti rakentamiseen sekä ruuan- ja energiantuotantoon liittyviä innovaatioita yhdistäen ne jopa toisiinsa ja osaksi alueen resurssi- ja kiertotaloutta. Kiertotalouden vaatimat tilanvaraukset, rakennukset ja rakenteet on tuotu osaksi kutakin korttelirakennetta, kun useassa kilpailuehdotuksessa ne ovat jääneet pelkästään selostuksen varaan. Näin ratkaisut ovat näkyvä osa alueen imagoa, jossa tuotantoa tai kiertotaloutta ei yritetä eriyttää tai piilottaa asumiselta, palkintolautakunnan puheenjohtaja, arkkitehti Kari Nykänen toteaa. 


Toiseksi 60°North

Toinen palkinto annettiin ehdotukselle 60°North, tekijöinä Natalia Vera Vigaray (ES), Agnes Jacquin (FR), Alexandra Jansen (PL), Emmanuel Laux (DE), Patxi Martín Domínguez (ES) ja Josep Garriga Tarrés (ES).

– Ehdotuksen maakäytöllinen idea perustuu suorakulmaiseen pihapiirimäiseen kortteliyksikköön, jotka sijoittuvat kehänä keskeisen korttelipuiston ympärille. Tuottavuuteen; sen eri muotoihin, paikan olosuhteisiin, vuodenaikoihin ja mittakaavoihin on ehdotuksessa paneuduttu varsin ansiokkaasti. Ehdotuksessa on myös visioitu Anttilan alueen roolia osana Helsingin suuraluetta ja Tuusulanjärven ympäristöä ruuantuotannon, tutkimuksen ja palvelujen osalta, mikä vahvistaisi alueen toiminnallista sisältöä ja merkittävyyttä laajemminkin. Rantavyöhykettä on käsitelty ja aktivoitu niukasti, mikä toisaalta sopii valittuun ympäristöä kunnioittavaan lähestymistapaan.

 

Tuomaristo 

Kari Nykänen, puheenjohtaja, Architect, City Planning Director, City of Oulu

Sini Coker, Architect, Studio A/H, Helsinki

Siiri Vallner (EE), Architect, Kavakava Architects, Tallinn

Eero Lundén, Architect, Lundén Architecture Company, Helsinki

Absent: Jan Yoshiyuki Tanaka (DK), Architect, JAJA Architects, Copenhagen

Substituted by: Dan Mollgren, Architect, City Planning Director, City of Porvoo

Maija Itkonen, Industrial Designer, CEO, Gold&Green Foods, Helsinki

Bruce Oreck (USA), Former U.S. Ambassador to Finland, Real Estate Investor.

 

Anttilan tilakeskuksen asemakaavoitus

Anttilan tilakeskuksen asemakaavoitus on käynnistynyt osallistumis- ja arviointisuunnitelman laatimisella, OAS 24.1.2019. Kaavoituksen yhtenä tavoitteena on kehittää aluetta nykypäivää palvelevaksi, kunnioittaen kuitenkin samalla sen pitkää historiaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta ympäristöä.  Europan15 kilpailun tuloksena saadaan suunnittelualueelle konsepti, jonka perusteella alueen asemakaavoitusta on tarkoitus jatkaa.

Kilpailun voittaneet ja toiselle sijalle tulleet arkkitehtitiimit esittelevät kilpailutöitään kunnanvirastolla Hyrylässä 3.12.2019 kello 14 ja kello 17 pidettävissä yleisötilaisuuksissa. Arkkitehtitiimien kanssa tullaan jatkossa tekemään yhteistyötä niin rakennemallin laatimisessa asemakaavatyön pohjaksi kuin tuotannon perusrakenteiden kehittämiseksi.

Kaavatyön edetessä asukkaita kuullaan kaavaprosessin mukaisesti. Lisäksi tullaan järjestämään asukastilaisuuksia ja työpajoja, joiden kautta on mahdollista päästä mukaan suunnitteluun. Kaavaluonnosta valmistellaan kevään 2020 aikana. Tavoite on saada kaavaluonnos päätöksentekoon vuoden 2020 aikana ja kaavaehdotus vuonna 2021. Tuusulan kunta etsii kaavatyön ohella alueelle toimijoita.

 

Lisätiedot:

Pia Sjöroos, kaavoituspäällikkö, Tuusulan kunta, p. 040 314 2014, pia.sjoroos@tuusula.fi

 

Lue lisää Europanin verkkosivuilta.

Takaisin