Kunnanhallituksen päätöksiä 13.1.2020

13.01.2020 klo 19.30

§ 3 Yleishallinto ja johdon tuki, käyttösuunnitelmat 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 4 Yhteiset palvelut, käyttösuunnitelmat 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 5 Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 6 Kasvatus- ja sivistyslautakunnan alaisten palvelualueiden käyttösuunnitelmat vuodelle 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 7 Kuntakehityslautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen v. 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 8 Teknisen lautakunnan alaisten tulosyksiköiden käyttösuunnitelmien hyväksyminen 2020

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

§ 9 Laskujen ja maksuunpanojen hyväksyminen vuonna 2020, kuntatoimiala ja yhteiset palvelut

Kunnanhallitus päätti hyväksyä laskujen ja maksuunpanojen hyväksymisen vuonna 2020 esityksen mukaan

 

§ 10 Hyrylän keskustan taideohjelma

Kunnanhallitus päätti täsmennyksen kera

  • kumota 4.11.2019 § 433 tekemänsä päätöksen
  • palauttaa Hyrylän keskustan taideohjelman uudelleen valmisteluun siten, että valmistelussa otetaan huomioon teknisen lautakunnan, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan sekä kasvatus- ja sivistyslautakunnan lausunnot

 

§ 11 Maapoliittisen ohjelman päivitys

Poistettiin esityslistalta.

 

§ 12 Elinvoimajohtajan virkavaalin vahvistaminen

Kunnanhallitus päätti vahvistaa elinvoimajohtajan virkavaalin ja todeta, että Kristiina Salon virantoimitus on alkanut 7.1.2020.

 

§ 13 Härkönen Marko, eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Marko Härköselle eron kuntakehitysjohtajan virasta 11.1.2020 lukien.

 

§ 14 Kuntakehitysjohtajan viran haettavaksi julistaminen

Kunnanhallitus päätti

  • julistaa kuntakehitysjohtajan viran haettavaksi
  • että kelpoisuusvaatimuksena kuntakehitysjohtajan virkaan on soveltuva yliopistossa tai korkeakoulussa suoritettu ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys kasvu ja ympäristö -toimialueen asioihin, käytännössä saavutettu johtamiskokemus ja suomen kielen hyvä ja ruotsin kielen tyydyttävä taito. Lisäksi valinnassa arvostetaan erinomaisia johtamisvalmiuksia, kykyä ja näkemyksellisyyttä koko kunnan kehittämiseen, kykyä oman toimialueen strategiseen kehittämiseen, kykyä luoda toimialan toimintaa tukevaa verkostoa sekä hyvät neuvottelu- ja vuorovaikutustaidot.
  • julkaista viran kunnan verkkopalvelujen lisäksi, työvoimahallinnon verkkopalvelussa, LinkedIn-verkkopalvelussa ja muissa erikseen valittavissa kanavissa. Lisäksi hyödynnetään suorahakua.
  • oikeuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin menettelyistä viran haettavaksi julistamisessa.

 

§ 15 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509 ja 33228

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston 27.1.2020 pidettävän kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle 20.1.2020 pidettävässä kokouksessa.

 

§ 16 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 17 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 18 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 19 Muut asiat

Tietosuojakoulutus

 

Esityslista

Takaisin