Kunnanvaltuuston päätöksiä 27.1.2020

27.01.2020 klo 18.50

§ 3 Härkönen Marko, eron myöntäminen kuntakehitysjohtajan virasta

Valtuusto päätti myöntää Marko Härköselle eron kuntakehitysjohtajan virasta 11.1.2020 lukien.

 

§ 4 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509 ja 33228

Valtuusto päätti

  • jatkaa MRL § 53:n mukaista rakennuskieltoa kahdella vuodella 26.4.2022 saakka,
  • ja että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

§ 5 Kirjaston kotiseutukokoelma -rahaston perustaminen

Valtuusto päätti

  • perustaa Kirjaston kotiseutukokoelma -rahaston
  • hyväksyä rahastolle esityslistan liitteen mukaiset säännöt.

 

§ 6 Sidonnaisuusilmoitukset

Valtuusto päätti merkitä tiedoksi sidonnaisuusilmoitukset.

 

§ 7 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

Aloite nuorisovaltuuston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta kunnanhallituksen kokouksissa

 

Esityslista

 

Takaisin