Tuusula haluaa kehittää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta

13.02.2020 klo 12.10

Tuusulan kasvatus- ja sivistyslautakunta käsittelee seuraavassa kokouksessaan 25.2.2020 ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetuksen kehittämistä.

– Haluamme vahvistaa ja laajentaa ruotsinkielistä palvelua ja luoda selkeän jatkumon varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta kouluun, toteaa sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.

– Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kehittämiseen on tehty erilaisia vaihtoehtoja ja näitä on arvioitu. Arvioinnin osalta on tehty yhteistyötä huoltajien, lasten ja henkilöstön kanssa, kertoo Sivistyksen toimialueen kehittämispäällikkö Tiina Simons.

Huoltajille tärkeinä näyttäytyivät ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen, yhteisön vahvistaminen ja oppilaiden määrän lisääminen. Kyläkoulu nykyisellä sijainnillaan sai myös vahvaa kannatusta, mutta sen nykysijainnin ja kehittämisen rajalliset mahdollisuudet nostettiin esille ja varhaiskasvatuksen sekä perusopetuksen sijainti samassa paikassa nähtiin erittäin tärkeänä. Esityksessä tulevat esille myös kuntayhteistyön mahdollisuudet.

– Asiaa on pohdittu monipuolisesti, ennakoiden eri vaihtoehtojen vaikutuksia. Sen varaan lautakunta pystyy päätöksensä perustamaan. Tuusulassa kehitämme myös englanninkielistä varhaiskasvatusta ja opetusta. Näihin panostaminen on työperäisen maahanmuuton edellytysten parantamista ja Tuusulan vetovoiman rakentamista myös kansainvälisten perheiden turvallisena ja miellyttävänä asuinkuntana.  Esimerkiksi Peter Vesterbacka ja viimeksi Supercellin Ilkka Paananen ovat tuoneet toistuvasti esiin tällaisia asioita Suomen tulevaisuuden menestyksen tekijöinä, apulaispormestari Jussi Salonen toteaa.

 

 

Lisätiedot:

Virpi Lehmusvaara
sivistysjohtaja
040 314 3401
virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

 

Jussi Salonen
apulaispormestari
040 314 3102
jussi.salonen@tuusula.fi

Takaisin