Viesti henkilöstölle: yhdessä tekemällä saamme turvattua kuntalaisten palvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin

25.03.2020 klo 17.25

Tuusulan kunta on lähestynyt henkilöstöään henkilöstöviestillä 25.3. Viestissä lähdetään siitä, että yhdessä tekemällä kuntalaisten palvelut sekä terveys ja hyvinvointi saadaan turvattua poikkeuksellisissakin olosuhteissa.

Viestissä todetaan muun muassa, että Tuusulan kunta ei toistaiseksi suunnittele esimerkiksi lomautuksia, vaan työt pyritään järjestämään etänä tai tarjoamaan vaihtoehtoista työtä tai sopimaan loma- yms. järjestelyistä.

Viesti on luettavissa kokonaisuudessaan alla.

**

Tuusulan kunnassa on ryhdytty poikkeustoimiin koronaviruksen aiheuttaman tilanteen vuoksi. Yhdessä tekemällä saamme turvattua kuntalaisten palvelut sekä terveyden ja hyvinvoinnin. Uusi tilanne edellyttää meiltä kaikilta joustavuutta ja yhteistä tahtoa.

Hallitus on todennut, että Suomessa vallitsevat koronavirustilanteen vuoksi poikkeusolot. Hallituksen linjaamat toimenpiteet saatetaan voimaan tartuntatautilain, valmiuslain sekä muun lainsäädännön mukaisesti. Kunnassa laaditaan parhaillaan eri skenaarioita epidemian edistymisen vaikutuksista kunnan palveluihin ja henkilöstöön. Kunnan koronavalmiusryhmä kokoontuu lähes päivittäin ja arvioi tilannetta ja sen vaatimia toimenpiteitä. Tilannetietoa ja linjauksia käsitellään Kaiku-intranetin koronatiedotteiden lisäksi toimialueilla sekä palvelualueilla ja palveluyksiköissä.

Tarkennettuja ohjeita henkilöstölle ja esimiehille löytyy Kaiun etusivun linkin Koronan toimenpideohjeet -painikkeen alta. Myös toimialueet ovat lähettäneet omaa ohjeistustaan.

Tuusulan kunta turvaa työntekijöidensä palkanmaksun työtilanteesta riippumatta 13.4.2020 saakka. Kaikille työ-ja virkasopimussuhteessa oleville palkka maksetaan 13.4.2020 saakka normaalin palkanmaksuaikataulun mukaan. Myös sovitut tunnit, esimerkiksi tuntiopettajille ja erikseen kutsuttaville työntekijöille, maksetaan pääsääntöisesti 13.4. asti.

Tuusulan kunta ei toistaiseksi suunnittele esimerkiksi lomautuksia, vaan työt pyritään järjestämään etänä tai tarjoamaan vaihtoehtoista työtä tai sopimaan loma- yms. järjestelyistä. Seuraamme tarkasti epidemian kehittymistä ja sen vaikutuksia palveluiden tuottamiseen ja henkilöstöön.

Poikkeustilanne edellyttää henkilöstöltä joustavuutta siirtymisessä eri tehtäviin. Tästä on hyvänä esimerkkinä se, että saimme nopealla aikataululla koolle kunnan henkilöstöstä noin 30 henkilöä käsittävän joukon kontaktoimaan pääosin puhelimitse kunnan yli 70-vuotiaat asukkaat, joiden hyvinvointi on tässä tilanteessa vaarassa. Keusote tarvitsee epidemian edetessä lisähenkilöstöä. Kunta suosittaa siirtymistä Keusoten tehtäviin väliaikaisesti mahdollisuuksien mukaan. Henkilöstöpalvelut on lähettänyt erillisen kyselyn ja tiedotteen asiasta.

Kunta tulee laajentamaan vakuutuksia siten, että henkilöstöllä on tarkoituksenmukainen vakuutusturva myös etätöissä.

Kaikkien sitoutumista ja joustavuutta tarvitaan tilanteen hoitamiseksi. Toimitaan ohjeiden mukaan. Tilanteihin, joihin ei löydy vastausta Kaiusta, esimiehet saavat tukea Henkilöstöpalveluista.

Pidetään yhteyttä toisiimme, niin esimieheen kuin työkavereihinkin. Ei jätetä ketään yksin. Pidetään itsestämme ja toisistamme huolta!

 

Lisätiedot:

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi, 040 314 3003

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Tanja Rontu-Hokkanen, vs. henkilöstöjohtaja, tanja.rontu-hokkanen@tuusula.fi, 040 314 3042

Takaisin