Kunta avustaa uusilla tukimuodoilla: Matalan kynnyksen toiminnan avustus ja matka- ja edustusavustus haettavissa nyt ympärivuotisesti

27.03.2020 klo 12.20

Matalan kynnyksen toimintaan tai matkoihin on mahdollista hakea avustusta kunnan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta. Uudet tuet on tarkoitettu kertaluontoiseen toimintaan. 

Kunta tukee kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoiminnan kertaluonteisia tapahtumia ja toimintoja uudella tukimuodolla, matalan kynnyksen avustuksilla. Uuden avustuksen tarkoituksena on tukea yksittäisten henkilöiden, ryhmien ja yhdistysten tuottamaa kertaluontoista toimintaa.

–     Nyt on hyvä mahdollisuus hakea avustuksia esimerkiksi uusien kekseliäiden digitaalisten palveluiden kehittämistä varten. Monipuolinen kehittäminen voi olla myös työpanosta, jota tuetaan, palvelualuepäällikkö Risto Kanerva innostaa.

Eroa aiempiin kulttuuri- ja vapaa-ajan avustuksiin on se, että uusia avustuksia voi hakea ympärivuotisesti ja ne on tarkoitettu yksittäisiin tapahtumiin tai toimintoihin, esim. leirin tai tapahtuman järjestämiseen. Avustuksia myönnetään toimintaan, joka on kaikille avointa, edullista ja helposti saavutettavaa.

–     Koronavirustilanne on asettanut esimerkiksi taiteen tekijät uuteen tilanteeseen, kun live-esiintymisiä ei voi järjestää. Tukea voi anoa vaikka streamauksen tekemiseen, kertoo kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen.

Avustukset on tarkoitettu enemmän käynnistyvään kuin jo vakiintuneeseen toimintaan. Tapahtuman pitää myös kohdentua Tuusulaan. Päätökset myönnettävistä avustuksista tekee sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara.

Uusi tuki myös matkoihin ja edustustehtäviin

Toinen uusi avustusmuoto on matka- ja edustusavustus. Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan matka- ja edustusavustus myönnetään hakijalle, joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä, lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan osallistuminen. Avustusten uudet jakoperusteet astuivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Lisätietoa avustuksista: tuusula.fi/avustukset2020 

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia verkkosivuilla selitettyjen jakoperusteiden mukaisesti. Tuusulan kunta edellyttää, että kaikki avustettava toiminta tukee nuoriso-, liikunta- ja kulttuuritoimintaa säätelevien lakien sisältöjä ja henkeä. Avustettavan toiminnan tulee myös edistää Tuusulan kunnan strategisia ja elinvoiman kehittämiseen liittyviä tavoitteita.

Takaisin