Kunnanhallituksen päätöksiä 14.9.2020

14.09.2020 klo 16.50

§ 332 Tuusulan urheilukeskus, Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulauttaminen Tuusulan Tenniskeskus Oy:ön

 

Kunnanhallitus päätti

 

  • merkitä tiedoksi Tuusulan urheilukeskuksen kehittämissuunnitelman
  • että Tuusulan kunta jatkaa valmistelua, jonka tavoitteena on Tuusulan Tekonurmi Oy:n sulauttaminen Tuusulan Tenniskeskus Oy:ön vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

 

 

 

§ 333 Hyvinvointikertomus 2019

 

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan hyvinvointikertomuksen 2019.

 

 

 

§ 334 Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi

 

Kunnanhallitus päätti palauttaa asian valmisteluun.

 

 

 

§ 335 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätös 2021−2024, lausunto

 

Kunnanhallitus päätti

 

  • antaa perusteluosan mukaisen lausunnon
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.

 

 

 

§ 336 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

 

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

 

§ 337 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

 

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

 

§ 338 Ilmoitusasiat

 

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

 

 

§ 339 Muut asiat

 

 

 

 

 

Esityslista

Takaisin