Tuusula tasapainottaa talouttaan ja investoi tulevaan

15.09.2020 klo 13.30

Tuusulan kunnanhallitus piti maanantaina 14.9. iltakoulun, jonka aiheena oli kunnan talous ja valmistautuminen vuoden 2021 talousarvion laadintaan. Talousarviota tehdään koronavirusepidemian aiheuttamien epävarmuuksien keskellä.

− Kunta on suunnitellut säästö- ja tuottavuustoimia, joilla se hillitsee menojaan ja sopeuttaa talouttaan. Olemme etsineet säästöjä kunnan eri toiminnoista ja laskeneet veronkorotusten vaikutuksia kunnan talouteen. Suurin tunnistettu säästöpotentiaali on palveluverkossa, talousjohtaja Markku Vehmas kertoo.

Tähän mennessä esitetyt säästötoimet eivät sisällä merkittäviä heikennyksiä palveluiden sisältöön tai palveluiden alueelliseen kattavuuteen. Vehmaksen mukaan tuleville vuosille joudutaan todennäköisesti hakemaan lisää tuottavuus- ja säästötoimia.

− Mitään paniikinomaista tilannetta meillä ei kuitenkaan ole. Katsomme tarvittavia toimenpiteitä askel kerrallaan, Vehmas täsmentää.

− Samalla kun etsimme säästöjä, investoimme harkitusti tulevaan. Haluamme, että kunta, nimenomaan sen asukasluku, saadaan taas maltilliseen kasvuun. Kunnan elinvoima on keskeisellä tavalla kiinni veronmaksajien sekä yritysten määrän kehityksestä. Siksi investoinnit tulevaan − esimerkiksi uuden asumisen ja yritysalueiden edellyttämään kunnallistekniikkaan sekä perheille tärkeiden päiväkotien ja koulujen rakentamiseen − ovat edelleen ajankohtaisia, pormestari Arto Lindberg painottaa.

Valtio ei kompensoi täysimääräisesti koronapandemiasta aiheutuneita kustannuksia kunnille, vaan Tuusula joutuu muiden kuntien lailla ottamaan raskaalta tuntuvan iskun vastaan.

− Koronavirusepidemia kerrannaisvaikutuksineen kasvattaa sosiaali- ja terveyspalveluiden menoja. Samalla kunnan verotulojen kehitys heikkenee työttömyyden lisääntyessä ja taloudellisen toimeliaisuuden vähentyessä, Vehmas tiivistää.

Kunnan kasvutavoitteen saavuttamista vaikeuttaa hidastunut taloudellinen toimeliaisuus ja ihmisten ostopäätöksisiin liittyvä lisääntynyt varovaisuus.

− Haasteista huolimatta viemme Tuusulaa pysyvälle kasvu-uralle. Näivettymiseen ei yksinkertaisesti ole varaa. Siksi palveluverkko- sekä infrainvestointien on tärkeä jatkua, vaikka käyttötaloudessa ennusteet näyttävät tälle vuodelle alijäämäistä tulosta, pormestari sanoo.

 

Talousarviokehys 2021, talouden keskeiset tunnusluvut (miljoonaa euroa)

 • Verorahoitus 221,3
 • Vuosikate 10,5
 • Tilikauden alijäämä -7,0
 • Lainamäärä tilikauden lopussa 202,4

 

Vuoden 2021 talousarvion valmistelun lähtökohtia

 • Nykyisestä käyttötaloudesta etsitään kolmen miljoonan euron säästöjä, joka on reilut 2 % kunnan taloudesta ilman sosiaali- ja terveyspalveluita.
 • Sosiaali- ja terveyspalveluissa lähtökohtana on se, että menot pysyvät niissä viime vuoden tilinpäätöksen tasolla. Koronavirusepidemia voi aiheuttaa poikkeaman, jonka suuruus täsmentyy syksyn 2020 aikana.
 • Kunnan tulorahoitusta suunnitellaan vahvistettavan noin kuuden miljoonan euron veronkorotuksilla. Summa koostuu 0,25 %:n nostosta kunnallisveroon ja kiinteistöverojen nostoista.
 • Tontinmyynnin näkymät ovat aiempaa haasteellisempia. Tavoite myydä tontteja noin 12 miljoonan edestä voi jäädä täyttymättä, sillä Rykmentinportin työpaikka-alueen tontteja ei päästä myymään vielä ensi vuonna kaavavalituksen takia.
 • Koronaan liittyvät talousvaikutukset ja valtion mahdolliset tukitoimet kunnille saattavat muuttaa arvioituja talouslukuja.

 

Tuusulan kasvun ja talouden hallintaohjelma

Kunta työskentelee saadakseen talouden kestävämmälle pohjalle. Työskentelyn välineenä on kasvun ja talouden hallintaohjelma. Sen tavoitteina ovat tulorahoituksen vahvistaminen, velkaantumisen hidastaminen ja myöhemmässä vaiheessa lainakannan vähentäminen. Ohjelmassa tavoitellaan pidemmällä tähtäimellä vähintään 10 miljoonan euron säästöjä ja tuottavuustoimia.

 • Kunta edistää erityisesti Focuksen, Rykmentinportin ja Sulan yritysalueiden kaavoitusta ja muita yritystonttien myyntiin saattamista ja tulevaa rakentamista edistäviä toimenpiteitä.
 • Kasvun tavoitteena noin 400 asunnon valmistuminen vuosittain. Tämä edellyttää isoja panostuksia asuntotuotannon vahvistamiseen.
 • Kunta kasvattaa maanmyyntituloja niiden investointipanostusten suhteessa, joita se tekee. Kunta investoi alueiden kunnallistekniikkaan rahaa, joka saadaan tontinmyynnin ja kasvavan veropohjan kautta takaisin.
 • Opetuksen ja varhaiskasvatuksen palveluverkkoa järkeistetään. Tavoitteena on laadukkaat, turvalliset ja kustannustehokkaat tilat.
 • Kunta luopuu vajaakäyttöisistä kiinteistöistä, joita ei tarvita sen perustoimintaa varten.
 • Tuusula kehittää sujuvampaa palvelua ja tehokkaampia prosesseja kuntalaisille.

 

Lisätiedot:

 

Pormestari Arto Lindberg, 040 314 3101, arto.lindberg@tuusula.fi

Talousjohtaja Markku Vehmas, 040 314 3060, markku.vehmas@tuusula.fi

Takaisin