Tuusulan Urheilukeskusta kehitetään lähivuosina

21.10.2020 klo 13.55

Tuusulan kunnan tavoitteena on kehittää urheilukeskuksesta yksi Helsingin seudun parhaista omaehtoisen harrastamisen ja aktiivisen valmennustoiminnan ympäristöistä. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.10. Tuusulan urheilukeskuksen monitoimihallihanketta koskevan hankesuunnitelman. Seuraavaksi suunnitelma etenee kunnanhallitukseen. Urheilukeskuksen eli Urkan kehittämisen seuraava vaihe pääsee vauhtiin.

– Tuusula on tällä valtuustokaudella panostanut määrätietoisesti Urkan alueen ympäristöön ja toimivuuteen, liikenteen sujuvuuteen ja turvallisuuteen. Alueen ulkoilureitit on uudistettu ja ensimmäiset pysäköintialueet rakennettu. Uudet liikuntalaitokset korvaavat vanhoja. Samalla toimintoja keskitetään ja tilojen käyttöä tehostetaan myös päiväaikaisen toiminnan osalta, toteaa lautakunnan puheenjohtaja Janne Mellin.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa nykyinen salibandyhalli saa laajennusosan. Laajennusosassa sijaitsevat voimisteluhalli ja mailapelihalli. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan myös viisi uutta tenniskenttää ja kaksi ulkopadel-kenttää. Toisessa, myöhäisemmässä vaiheessa on tarkoitus rakentaa jalkapallohallin, liikuntahallin ja kuntasalin yhdistävä monitoimihalli.

Tuusulan kunnan tavoitteena on johtaa urheilukeskusta kokonaisuutena eli muodostaa alueelle yksi yhtiö, Tuusulan Urheilukeskus, vastaamaan nykyisistä ja tulevista liikuntalaitoksista yhteistyössä Tuusulan kunnan kanssa. Monitoimihallin käyttökustannukset katetaan sen käyttäjiltä saatavilla tuloilla. Käyttäjiä ovat muun muassa seurat ja Tuusulan kunta.

Monitoimihalli palvelee monien seurojen ja Tuusulan kunnan tarpeita. Esimerkiksi lähikoulut voivat tulevaisuudessa siirtää liikunnanopetuksen lähes kokonaisuudessaan urheilukeskuksen alueelle. Kustannuksia – ja hallin hyötyjä – laskettaessa on otettu huomioon se, että monitoimihalli myötä uusiin koulurakennuksiin ei tarvitse rakentaa yhtä suuria liikuntatiloja kuin ilman monitoimihallia pitäisi.

Voimisteluhallin/mailapelihallin investointikustannuksiksi on laskettu 2 250 000 euroa, monitoimihallin/jalkapallohallin 8 000 000 euroa ja ulkokenttien 400 000 euroa. Kunta osallistuu monitoimihallin investointeihin takaamalla lainaa ja pääomittamalla perustettavaa yhtiötä.

Voimistelu-/mailapelihallin arvioitu valmistumisaika on kesäkuussa 2022. Ulkokenttien rakentamisen aloitus on suunniteltu syksylle 2021. Toisen vaiheen monitoimihallin rakentamisen ajankohdaksi on kaavailtu vuosia 2022–2024, yhtä aikaa uusien koulujen rakentamisen kanssa.

 

Lisätiedot:

Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, risto.kanerva@tuusula.fi, 040 314 2220

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Janne Mellin, janne.mellin@luottamus.tuusula.fi

 

Takaisin