Koronaepidemia kiihtyy – suosituksia ja rajoituksia tiukennetaan Tuusulassa

26.11.2020 klo 14.50

Tuusulan kunnan koronavirusepidemian aikaista tilannetta koskevat rajoitukset ja suositukset tiukentuvat. Lisää tarkennuksia on luvassa vielä perjantaina 27.11.2020. Yleisesti ottaen Tuusulan kunnan rajoitukset ja suositukset noudattelevat ja tulevat noudattelemaan Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän, sosiaali- ja terveysministeriön sekä aluehallintoviraston linjauksia.

Uudenmaan alueen koronavirusepidemia on leviämisvaiheessa. Sosiaali- ja terveysministeriö on 24.11.2020 antanut ohjeet koronasuositusten ja rajoitusten tiukentamisesta myös Keusoten alueella. Näin ollen suositukset ja rajoitukset tiukkenevat myös Tuusulassa.

Yleiset suositukset

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 26.11.–18.12. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).  

Yleisötilaisuudet

Yleisötilaisuuksien rajoitusten muutoksista tiedotetaan erikseen, kun pian ilmestyvä Etelä-Suomen aluehallintoviraston uusi määräys on julkaistu.

Tuusulan kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa.

Joukkue-, ryhmä- ja kontaktilajiharrastukset

Aikuisten joukkue-, ryhmä- ja kontaktilajiharrastustoiminnan keskeytys jatkuu edelleen toistaiseksi. Keskeytys tarkoittaa kaikkea ryhmässä tehtävää harrastustoimintaa sisä- ja ulkotiloissa. Harrastustoimintaa suositellaan mahdollisuuksien mukaan harjoittamaan etämuotoisena. Ainoastaan yli 20-vuotiaiden maajoukkuetason, SM-tason, ykkösdivisioonan tai kansainväliselle huipulle tähtäävän ammattimaisen harjoittelun kohdalla tehdään poikkeus.

Lasten ja nuorten harrastustoiminnan suosituksia valmistellaan ja niistä tiedotetaan erikseen.

Opetuksen järjestäminen

Keusote suosittaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja toisen asteen opetuksessa (yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen alkaen 30.11. ja joululomaan 2020 asti. Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Tuusulan lukiossa on vielä maanantaina ja tiistaina päättöviikko, joten etäopetukseen siirrytään uuden jakson alusta eli keskiviikosta 2.12. alkaen. Etäopetusta jatketaan joululomaan saakka. Toimipisteet tarkentavat ohjeita käytännön järjestelyistä, kuten kurssisuorituksista, opiskeluhuollosta, erityisopetuksesta ja tulevista tapahtumista.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle sekä yläkoulun oppilaille

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja ohjeistaa käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Tuusulan kunnassa on voimassa maskisuositus kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille sekä perusopetuksen oppilaille vuosiluokilla 7–9. Kunta on jakanut kasvosuojaimia yläkoululaisille alkuviikosta alkaen.

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Etätyösuositus

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Tuusulan kunta suosittaa henkilöstölleen edelleen vahvasti etätyötä. Etätyötä pyritään järjestämään kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun se on vain tilapäisesti mahdollista.

Tuusulan kunnan kaikki sisäiset kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Jos kokouksen luonne vaatii lähikokousta, tulee osallistujien käyttää kasvomaskeja.

Kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa, eikä henkilöstö osallistu muiden toimijoiden tilaisuuksiin kuin etäyhteydellä.

Esimies sopii henkilöstön kanssa jalkautumisesta tiimeihin ja tiimien tauot järjestetään niin, että tiimit eivät ole ruokailemassa tai kahvitauolla yhtäaikaisesti.

Kunnan työntekijät ja vierailijat käyttävät maskeja aina liikuttaessa kunnan yhteisissä tiloissa.

Julkisten tilojen käyttö

Keusote painottaa vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 26.11.-18.12. Lisäksi lähiliikuntapaikat, kuten tekonurmet ja tekojäät suositellaan suljettavaksi.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

1) kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä ja ulkona.

2) kirjastot, museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;

3) huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;

4) sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;

5) kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  

Tuusulan kunnan kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat suljetaan lauantaista 28.11. alkaen ja 18.12. Ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään vastaavaksi ajaksi. Kunta suosittaa myös muita toimijoita vastaaviin toimiin.

Tuusulan kirjastojen tilat suljetaan pääosin 28.11.–18.12. väliseksi ajaksi. Varatun aineiston noutaminen ja aineiston palauttaminen itsepalveluna on sallittua. Myös yleisötietokoneen käyttö on mahdollista kirjastoissa. Kirjastoauto ei kulje ko. aikana.

Tuusulan opistossa on siirrytty jo etäopetukseen siltä osin, kun se on ollut mahdollista. Alle 20-vuotiaille suunnattujen kurssien osalta viestitään tarkemmin suositusten ja rajoitusten täsmentyessä.

Tuusulan kunnan museot ovat kiinni 28.11.–18.12.

Uimahalli on kiinni 28.11.–18.12.

Nuorisotilat ovat kiinni 28.11.–18.12. Nuorisotilatoiminta siirtyy verkkoon.

Yhteisötilat suljetaan 28.11.–18.12. väliseksi ajaksi.

Tuusulan kunnan lakisääteiset palvelut ovat toiminnassa. Näitä ovat esimerkiksi Ohjaamo, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut sekä holhoustoimen edunvalvonta. Avoinna pysyvissä palveluissa huolehditaan koronaturvallisuudesta ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse/verkkopalveluna.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo pysyy auki, mutta aukioloaikoja supistetaan. Asiakaspalvelussa huolehditaan koronaturvallisuudesta. Uudet aukioloajat: ma–to 8–15, pe 8–12. Maskien jako haavoittuvimmassa asemassa oleville jatkuu sekä TuusInfossa että kirjastoissa.

Esimerkiksi rakennusvalvontaan ja ympäristökeskukseen pitää sopia käynti ennalta, kuten jo aiemmin on edellytetty.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11. toistaiseksi.  Sote-palveluissa suositellaan ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä.  Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, Keusote suosittelee paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Luottamuselimet

Luottamushenkilökokoukset järjestetään hybridikokouksina, joihin on etäosallistumismahdollisuus. Luottamuselinten joululounaita tai vastaavia tilaisuuksia ei järjestetä ainakaan ennen 18.12.

Tarkennuksia luvassa jälleen 27.11.

Lasten ja nuorten harrastamisesta saadaan lisätietoa 27.11., ja kunta tarkentaa ohjeitaan.

 

Lisätiedot:
Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101
Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi, 040 314 3003
Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, 040 314 3401

 

Takaisin