Tuusulan kunta tarkentaa koronasuosituksia ja -rajoituksia

16.12.2020 klo 18.55

Uudenmaan alueen koronavirusepidemian leviämisvaiheen hillitsemiseksi Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on tarkentanut 16.12.2020 koronasuosituksia ja -rajoituksia Keusoten alueella.

Alueemme koronatartuntojen ilmaantuvuus on tällä hetkellä 78 / 100 000 / 14 päivää. Nykyisin todetuista koronavirustartunnoista jopa puolet tartunnoista ei ole jäljitettävissä, jonka vuoksi rajoituksia tulee kohdentaa laajasti eri tilanteisiin, joissa ihmiset kokoontuvat yhteen.

Tuusulan kunnan rajoitukset ja suositukset noudattavat sosiaali- ja terveysministeriön, Keusoten ja aluehallintoviraston suosituksia ja rajoituksia. Suositukset ja rajoitukset ovat myös linjassa pääkaupunkiseudun koordinaatioryhmän vastaavien kanssa. Näin pyritään yhdenmukaiseen käytäntöön alueella.

Alla olevat ohjeistukset tarkentavat kunnan 27.11.2020 antamaa ohjeistusta. (Muutokset suluissa on merkitty suhteessa 27.11.2020 Tuusulan kunnan julkaisemiin tietoihin.)

Yleiset suositukset (ennallaan)

Yleinen maskisuositus jatkuu Keusoten alueella edelleen. Vahva maskin käytön suositus koskee kaikkia sisätiloja kodin ulkopuolella.

Ruoka- ja kahvitauot työpaikoilla tulee toteuttaa porrastaen, jotta vältetään työntekijöiden altistumista ja kotikaranteeniin joutumista.

Yksityistilaisuudet (huomaa muuttunut kesto 10.1.2021 saakka)

Keusote suosittaa, että yksityistilaisuuksia ei pidetä eikä niihin osallistuta 16.12.2020–10.1.2021. Poikkeuksena suositukseen ovat muistotilaisuudet, joita voidaan järjestää (enintään 10 henkilöä).    

Yleisötilaisuudet (huomaa muuttunut kesto 10.1.2021 saakka)

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotiloissa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset.

Sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 10 (kymmenen) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta.

Määräys on voimassa ajalla 19.12.2020–10.1.2021 (ennen 19.12.2020 noudatetaan aiemmin annettuja määräyksiä).

Tällä päätöksellä kumotaan 18.11.2020 annettu aluehallintoviraston määräys Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueiden osalta ajalta 19.–31.12.2020.

Lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Keusote suosittelee, että kokoonnutaan vain välttämättömiin tilaisuuksiin, joita ovat esim. lakisääteiset yhtiökokoukset. Kokoontumisissa on noudatettava ehdottomasti ja tarkalleen ohjetta turvaetäisyyksistä ja hygieniakäytännöistä. Keusote suosittaa, että yhtiökokouksissa ja yhdistysten kokouksissa tulee ensisijaisesti hyödyntää etäyhteyksiä.

Tuusulan kunta yhtyy Keusoten suosituksiin. Tuusulan kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa.

Harrastustoiminta (huomaa muuttunut kesto 10.1.2021 saakka)

Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) keskeytetään sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Tuusulassa kuvataidekoulu on siirtynyt etäopetukseen.

Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä perutaan. Alle 20-vuotiaiden harrastustoiminta jatkuu ulkona jo aiemmin myönnetyillä vuoroilla. Kilpailuja, otteluita tai sarjatoimintaa ei järjestetä. Uusia vuoroja ei myönnetä.  

Ulkokentät ovat lasten ja nuorten harrastustoiminnan ulkopuolella kuntalaisten käytössä. Valvontaa kentillä pyritään lisäämään. Pukukopit ja huoltorakennukset pidetään suljettuina.

Koululiikunta toteutetaan ulkona ja koulujen käytössä olevissa tiloissa, Keusoten linjausten mukaisesti.

Kilpa- ja huippu-urheilun harjoittelu- ja kilpailumahdollisuudet turvataan sarjalisenssisopimukseen tai urheilusopimukseen perustuvalle ammattilaisurheilulle OKM:n määritelmän mukaisesti, maajoukkuetoiminnalle, Olympiakomitean tukiurheilijoille ja OKM:n apurahaurheilijoille yhteistyössä pääkaupunkiseudun Urheiluakatemian kanssa.

Keusote suosittelee yksityisten toimijoiden noudattavan samoja rajoituksia.

Rajoitukset ovat voimassa 28.11.2020–10.1.2021.

Katso tarkempi suositus koronavirustartuntojen estämiseksi ulkoharrastustoiminnassa.

Sen lisäksi, että Tuusulan kunta on sulkenut omat harrastustilansa, se on suosittanut yhtiöidensä noudattavan samoja rajoituksia. Kunta suosittaa vahvasti muidenkin toimijoiden noudattavan viranomaisten rajoituksia ja suosituksia.

Opetuksen järjestäminen (ennallaan)

Keusote suosittaa julkisen ja yksityisen opetuksen järjestäjille, että korkeakouluissa ja 2. asteen opetuksessa (yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten taiteen perusopetuksessa, vapaassa sivistystyössä ja aikuisten perusopetuksessa) siirrytään kokonaisuudessaan etäopetukseen alkaen 30.11.2020 ja 31.12.2020 asti.

Suositus ei koske välttämätöntä lähiopetusta. Etäopetuksen järjestelyt toteutetaan siten, että niiden negatiiviset vaikutukset opintojen etenemiselle voidaan minimoida.

Välttämätöntä lähiopetusta tai siihen verrattavaa toimintaa ovat esimerkiksi osaamisen näyttö tai valintakoe. Välttämättömäksi katsotaan sellainen toiminta, joka ei ole lainkaan mahdollista etänä esimerkiksi siksi, että toiminta vaatii välineitä tai laitteita, joita opiskelija ei voi käyttää muualla kuin oppilaitoksen tiloissa. 

Koronatilannetta ja opetuksen järjestämistä arvioidaan uudelleen 31.12.2020.

Tuusulan lukiossa jatketaan etäopetusta 31.12.2020 saakka, Keusoten suosituksen mukaisesti.

Koulujen kerhotoiminta ja varhaiskasvatuksen avoin toiminta Tuusulassa (ennallaan)

Varhaiskasvatuksen avoin toiminta 30.11. alkaen: Lasten kerhotoiminta jatkuu suunnitellulla tavalla. 30.11. lähtien varhaiskasvatuksen perhekerhoja ei järjestetä.

Koulujen kerhotoiminta on lakkautettu vuoden loppuun saakka.

Maskisuositus ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien henkilökunnalle sekä yläkoulun oppilaille (ennallaan)

Keusote painottaa vahvasti ala- ja yläkoulujen sekä päiväkotien työnantajia edellyttämään kasvomaskin käyttöä henkilökunnalle 23.11. alkaen toistaiseksi. Tilanteissa, joissa työntekijällä on lääketieteellinen syy olla käyttämättä kasvomaskia, voidaan harkita visiirin käyttöä.

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä yläkoulun oppilaille 23.11. alkaen toistaiseksi. Kunta tarjoaa kasvomaskit oppilaille, ja on ohjeistanut niiden käytöstä erikseen. Keusote ja kunnat jakavat vähävaraisille maskeja.

Tuusulan kunnassa on voimassa maskisuositus kaikille varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen työntekijöille sekä perusopetuksen oppilaille vuosiluokilla 7–9.

Maskisuositus taksin kuljettajille ja matkustajille (ennallaan)

Keusote painottaa vahvasti kasvomaskin käyttöä taksin kuljettajille ja matkustajille toistaiseksi. Suositus koskettaa myös koulukuljetuksia.

Etätyösuositus (ennallaan)

Keusote painottaa, että etätyötä tulee suosia aina kun mahdollista.

Tuusulan kunta suosittaa henkilöstölleen edelleen vahvasti etätyötä. Etätyötä pyritään järjestämään kaikissa tilanteissa, myös silloin, kun se on vain tilapäisesti mahdollista.

Tuusulan kunnan kaikki sisäiset kokoukset järjestetään Teams-kokouksina. Jos kokouksen luonne vaatii lähikokousta, tulee osallistujien käyttää kasvomaskeja.

Kunta ei järjestä mitään tilaisuuksia sisä- tai ulkotiloissa, eikä henkilöstö osallistu muiden toimijoiden tilaisuuksiin kuin etäyhteydellä.

Esimies sopii henkilöstön kanssa jalkautumisesta tiimeihin ja tiimien tauot järjestetään niin, että tiimit eivät ole ruokailemassa tai kahvitauolla yhtäaikaisesti.

Kunnan työntekijät ja vierailijat käyttävät maskeja aina liikuttaessa kunnan yhteisissä tiloissa.

Julkisten tilojen käyttö (huomaa muuttunut kesto 10.1.2021 saakka)

Keusote on painottanut vahvasti kuntia ja toiminnanharjoittajia harkitsemaan hallinnassaan ja määräysvallassaan olevien julkisten tilojen käytön keskeyttämistä tilapäisesti kokonaan 26.11.2020–10.1.2021. Lisäksi julkiset ja yksityiset tekojäät suositellaan suljettavaksi.

Julkisilla tiloilla tarkoitetaan yleisölle avoimia tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin asiakas-, osallistuja- ja odotustiloja, joissa tartuntariskiä lisääviä lähikontakteja tai muita tartunnan mahdollistavia kontakteja merkittävästi syntyy tai niitä on tilojen käyttöön liittyvin rakenteellisin sekä toiminnallisin ratkaisuin hankala välttää.

Keusote suosittelee väestölle tällaisten tilojen muusta kuin välttämättömästä käytöstä pidättymistä.

Erityisesti tällaisina tiloina voidaan pitää seuraavia tiloja:

  1. kuntosalit ja ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen, joukkueurheiluun sekä muuhun vastaavaan liikuntaan tai urheiluun käytettävät tilat, vastaavaan ryhmätoimintaan käytettävät tilat sisällä.
  2. museot, uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat ja yleiset saunat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat;
  3. huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhat;
  4. sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat;
  5. kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.  
  6. kirjastot, kunnat voivat tarjota rajattua palvelua sovelletuin keinoin.  

Tuusulan kunnan kuntosalit ja ryhmäliikuntatilat on suljettu 28.11.2020 alkaen ja 10.1.2021 saakka. Ryhmäliikuntatoiminta keskeytetään vastaavaksi ajaksi. Kunta suosittaa myös muita toimijoita vastaaviin toimiin.

Tuusulan kirjastojen tilat on suljettu pääosin 28.11.2020–10.1.2021 välisen ajan. Varatun aineiston noutaminen ja aineiston palauttaminen itsepalveluna on sallittua. Myös yleisötietokoneen käyttö on mahdollista kirjastoissa. Kirjastoauto ei kulje ko. aikana.

Tuusulan opistossa on siirrytty etäopetukseen.

Tuusulan kunnan museot ovat kiinni 28.11.2020–10.1.2021 välisen ajan.

Uimahalli on kiinni 28.11.2020–10.1.2021 välisen ajan.

Nuorisotilat ovat kiinni 28.11.2020–10.1.2021 välisen ajan. Nuorisotilatoiminta on siirtynyt verkkoon.

Yhteisötilat on suljettu 28.11.2020–10.1.2021 välisen ajan.

Tuusulan kunnan lakisääteiset palvelut ovat toiminnassa. Näitä ovat esimerkiksi Ohjaamo, maahanmuutto- ja työllisyyspalvelut sekä holhoustoimen edunvalvonta. Avoinna pysyvissä palveluissa huolehditaan koronaturvallisuudesta ja niitä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan puhelimitse/verkkopalveluna.

Keskitetty asiakaspalvelu TuusInfo pysyy auki supistetuin aukioloajoin. Asiakaspalvelussa huolehditaan koronaturvallisuudesta. Supistetut aukioloajat: ma–to 8–15, pe 8–12. Maskien jako haavoittuvimmassa asemassa oleville jatkuu sekä TuusInfossa että kirjastoissa, poikkeuksena joulutauko ajalla 24.12.–27.12.2020.

Esimerkiksi rakennusvalvontaan ja ympäristökeskukseen pitää sopia käynti ennalta, kuten jo aiemmin on edellytetty.

Keusoten sosiaali- ja terveyspalveluiden tilat (ennallaan)

Odotustilojen käyttöä rajoitetaan 26.11.2020 toistaiseksi. Sote-palveluissa suosittelemme ensisijaisesti etäpalvelujen käyttöä. Niissä tapauksissa, joissa läsnäkäynti on välttämätön, suosittelemme paikalle tuloa vain ennakkoyhteydenoton jälkeen, ja juuri ennen sovittua aikaa, sekä seuraamaan ohjeistuksia paikan päällä.

Luottamuselimet (huomaa muuttunut kesto 10.1.2021 saakka)

Luottamushenkilökokoukset järjestetään Tuusulassa hybridikokouksina, joihin on etäosallistumismahdollisuus. Luottamuselinten joululounaita tai vastaavia tilaisuuksia ei järjestetä ainakaan ennen 10.1.2021.

Suositusten ja rajoitusten jatkosta viestitään viimeistään 31.12.2020, ja aina tarvittaessa, kun tilanne muuttuu.

 

Lisätiedot:

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi, 040 314 3003

Virpi Lehmusvaara, sivistysjohtaja, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi, 040 314 3401

Takaisin