Kunnanhallituksen päätöksiä 22.2.2021

22.02.2021 klo 17.55

§ 76 Kuntavaalit 2021, vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien asettaminen

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa vuoden 2021 kuntavaaleja varten esityslistan liitteen mukaisesti
  • kuhunkin 15 äänestysalueeseen vaalilautakunnan
  • Etelä-Tuusulan vaalitoimikunnan ja Pohjois-Tuusulan vaalitoimikunnan
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 77 Projektitoimiston päällikön viran julistaminen uudelleen haettavaksi

Kunnanhallitus päätti

 • julistaa projektitoimiston päällikön viran uudelleen haettavaksi
 • että kelpoisuusvaatimuksena virkaan on vähintään soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus projektitoiminnasta ja sen kehittämisestä
 • julkaista viran haettavaksi kunnan verkkopalvelujen lisäksi erikseen valittavissa medioissa
 • valtuuttaa kansliapäällikön päättämään tarkemmin viran uudelleen haettavaksi julistamisesta ja hakumenettelystä.

 

§ 78 Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimuksen hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Keski-Uudenmaan Kehittämiskeskus Oy:n osakassopimuksen.

 

§ 79 Hyrylän palvelukeskus, esisuunnitelman hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Hyrylän palvelukeskuksen jatkosuunnittelua varten laaditun esisuunnitelman.

 

§ 80 Maankäyttösopimus, Sammonmäki III, Ruotsinkylä

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Tuusulan kunnan sekä Risto Rinteen välillä 16.2.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen.

 

§ 81 Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma vuosille 2021–2032

Kunnanhallitus päätti

 • antaa asiaselostukseen kirjatun lausunnon vuosille 2021–2032 laaditun valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman luonnoksesta sekä siitä tehdystä vaikutusten arvioinnista
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 82 Ulkouima-altaan rakentamisen vauhdittaminen Tuusulan uimahallin yhteyteen, aloite

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle.

 

§ 83 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 84 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

§ 85 Muut asiat

 

Esityslista

Takaisin