Yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytetään ja toisen asteen ja yläkoulun siirtoa etäopetukseen valmistellaan

26.02.2021 klo 13.30

Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymä (Keusote) on tänään tarkentanut koronasuosituksiaan. Koska koronatilanne on myös Keusoten alueella voimakkaasti heikentynyt, Keusote suosittelee, että 1.3.2021 lukien kaupunkien hallinnoimissa sisä- ja ulkotiloissa voidaan järjestää vain 12-vuotiaiden ja sitä nuorempien ohjattua harrastustoimintaa. Kaikki lasten ja nuorten harrastus- ja toimintamuodot on toteutettava ilman lähikontakteja. Rajoitus on voimassa 31.3.2021 saakka. Osana Keusotea Tuusulan kunta noudattaa suosituksia ja rajoituksia.

Kriittisen koronaepidemiatilanteen vuoksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto valmistelee tartuntatautilain väliaikaisen pykälän 58 g mukaista päätöstä, jolla määrätään tiettyjä asiakastiloja suljettavaksi määräajaksi. Päätös kattaisi vähintään pääkaupunkiseudun kuntien alueen, ja sen olisi tarkoitus olla voimassa 1.–14.3.2021. Keusoten koronasuosituksia ja rajoituksia tarkennetaan, kun aluehallintoviraston päätös pykälän 58 g osalta sekä valtioneuvoston esittämät poikkeustilan toimenpiteet on julkaistu.

Suomen hallitus on linjannut 25.2. suosituksesta, jonka mukaan kiihtymis- ja leviämisvaiheissa olevilla alueilla siirrytään yläkouluissa sekä toisella asteella etäopetukseen 8.3. alkaen kolmeksi viikoksi. Perusopetuslain 17 §:n mukaisen erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat ja perusopetukseen valmistavan opetuksen oppilaat pysyvät voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti lähiopetuksessa. Hallituksen antama kolmen viikon etäopetussuositus voidaan toteuttaa nykyisen lainsäädännön turvin myös toisella asteella.

Tuusulan kunta noudattaa suositusta ja valmistelee toisen asteen ja yläkoulun siirtymistä etäopetukseen. Tuusulan lukio on etäopetuksessa 3.3.–30.3.2021 ja yläkoulut 8.3.–28.3.2021.

Seuraa rokotusten etenemistä Keski-Uudenmaan soten verkkosivuilla (www.keski-uudenmaansote.fi/koronavirus/koronarokotukset) ja tarkista, milloin sinä voit saada rokotteen. Koronarokotukset hoidetaan valtioneuvoston määräämässä rokotusjärjestyksessä. Rokotusjärjestykseen vaikuttaa myös saatavilla oleva rokote.

Lisätiedot:

Arto Lindberg, pormestari, arto.lindberg@tuusula.fi, 040 314 3101

Harri Lipasti, kansliapäällikkö, harri.lipasti@tuusula.fi, 040 314 3003

 

Takaisin