Kuntavaalit Tuusulassa 2021

12.05.2021 klo 08.45

Vaalipäivän äänestyspaikat

Kuntavaalien äänestyspaikat 13.6.2021 ovat Tuusulassa seuraavat:

001

Kirkonkylä

Kunnantalo

Kotorannankuja 10, 04310 Tuusula

002

Rusutjärvi

Rusutjärven koulu

Rusutjärventie 258, 04370 Rusutjärvi

003

Paijala

Paijalan koulu

Paijalantie 44, 04300 Tuusula

004

Tuomala

Tuomalan koulu

Kansanopistontie 41, 04380 Tuusula

005

Ruotsinkylä

Ruotsinkylän koulu

Rävbäckinkuja 29, 04360 Tuusula

006

Jokela

Jokela-talo

Keskustie 20, 05400 Jokela

007

Vanhakylä

Vanhankylän koulu

Vanhankylän koulutie 109, 04390 Jäniksenlinna

008

Kellokoski l

Kellokosken koulu

Koulutie 7, 04500 Kellokoski

009

Hyrylä

Mikkolan koulu

Pähkinämäentie 215, 04300 Tuusula

010

Vaunukangas

Vaunukankaan koulu        

Vaunukankaantie 3, 04300 Tuusula

011

Riihikallio I

Riihikallion koulu

Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

012

Lepola

Lepolan koulu

Visantie 1, 05400 Jokela

013

Riihikallio II

Riihikallion koulu

Pellavamäentie 15, 04320 Tuusula

014

Hyökkälä

Hyökkälän koulu

Kirkkotie 11, 04300 Tuusula

015

Kellokoski i.

Kellokosken koulu

Koulutie 7, 04500 Kellokoski

Ennakkoäänestys

Ennakkoon voi äänestää 26.5.–8.6.2021 alla mainituissa viidessä ennakkoäänestyspaikassa seuraavasti:

Tuusulan pääkirjasto, Autoasemankatu 2, 04300 Tuusula (ulkoäänestyspaikka)
S-Market Tuusula, Hyrylänkatu 6, 04300 Tuusula

– 26.–28.5.2021 klo 9–20
– 29.5.2021 klo 10–16
– 30.5.2021 klo 12–16
– 31.5.–4.6.2021 klo 9–20
– 5.6.2021 klo 10–16
– 6.6.2021 klo 12–16
– 7.–8.6.2021 klo 9–20

Kellokosken koulu, Koulutie 7, 04500 Kellokoski
Jokela-talo, Keskustie 20, 05400 Jokela
Riihikallion koulu, Pellavamäentie 15, 04320 Riihikallio

– 26.–28.5.2021 klo 12–20
– 29.– 30.5.2021 klo 12–16
– 31.5.–4.6.2021 klo 12–20
– 5.–6.6.2021 klo 12–16
– 7.–8.6.2021 klo 12–20

Ilmoittautuessaan ennakkoäänestykseen tai varsinaisen vaalipäivän äänestykseen äänestäjän on esitettävä riittävä selvitys henkilöllisyydestään (esim. poliisin antama henkilökortti, ajokortti, passi tai kuvallinen Kela-kortti). Henkilö, jolla ei ole henkilöllisyystodistusta, voi saada poliisilta maksutta väliaikaisen henkilökortin kuntavaaleissa äänestämistä varten (korttia haettaessa on oltava mukana passikuva). Ilmoituskortin esittäminen nopeuttaa äänestystä, mutta ei riitä henkilöllisyyden todistamiseen.

Tuusulan kunnan laitoksissa toimitettavien ennakkoäänestysten ajankohdista vaalitoimikunnat julkaisevat kuulutuksen ao. laitoksen ilmoitustauluilla.

Kotiäänestys

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle (os. Keskusvaalilautakunta, PL 60, 04301 Tuusula) tai puhelimitse 040 314 2006 tiistaihin 1.6.2021 klo 16 mennessä. Lomaketta, jolla ilmoituksen voi tehdä, on saatavissa keskusvaalilautakunnalta ja TuusInfosta (Tuusulan pääkirjaston rakennus, Autoasemankatu 2). Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Jos omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on mainittava ilmoituksessa.

Keskusvaalilautakunta

Takaisin