Kirkonkylän kampuksen rakentaminen lähtee liikkeelle – väistötilojen sijoittamista Tuuskodon viereen valmistellaan

09.06.2021 klo 12.20

Kirkonkylän kampuksen rakentaminen alkaa arviolta vuoden 2021 lopussa. Kirkonkylän koulun tontille sijoitetuissa väistötiloissa työskennelleet oppilaat siirtyvät syyslukukaudeksi 2021 väistöön muihin kouluihin. Kunnan johtoryhmä, joka toimii palveluverkko-ohjelman ohjausryhmänä, on päätynyt tarkastelussaan siihen, että väistötiloina toimivat paviljongit voidaan sijoittaa Tuuskodon lähelle. Tuuskodossa Kotorannankujalla on tällä hetkellä kunnan toimitiloja.

Molemmat paviljongit tullaan siirtämään syksyn 2021 aikana Tuuskodon viereen ja tavoitteena on, että koulun toiminta paviljongeissa voi alkaa vuoden 2022 alussa. Tarkempi koulun toiminnan aloituksen aikataulu tarkentuu vielä kesän aikana.

– Väistötilojen sijoittaminen Tuuskodon lähelle on Kirkonkylän koulun lasten vanhempien esittämien toiveiden joukossa. Olemme jatkaneet vuoropuhelua huoltajien ja vanhempainyhdistyksen kanssa, jotta syyslukukausi Kirkonkylän oppilailla alkaisi turvallisissa ja positiivisissa merkeissä, sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara kertoo.

Kirkonkylän kampus rakennetaan siksi, että alueella voidaan tarjota varhaiskasvatuksen ja ruotsinkielisen sekä suomenkielisen opetuksen palveluita terveissä ja turvallisissa tiloissa. Samalla kampus tarjoaa tiloja myös yhdistysten ja kuntalaisten käyttöön.

Rakentaminen edellyttää, että tällä hetkellä koulun tontilla sijaitsevia paviljonkeja käyttäneet oppilaat ja henkilökunta siirtyvät muualle väistötiloihin. Kyse on oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuudesta. Samalla kunta haluaa varmistaa sen, että koululaisten arki sujuu mahdollisimman hyvin muutoksista huolimatta. 

– Erilaisten väistöratkaisujen vertailua on jatkettu viime viikolla ja tämän viikon alussa. Tarkastelussa otettiin huomioon monia näkökohtia, kuten Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistyksen vanhemmille tekemä kysely. Kaikki nämä seikat huomioiden olemme valmiit sijoittamaan väistötiloina toimivat paviljongit Tuuskodon viereen, kertoo kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka.

–  Poikkeustilanteessa on jouduttu tekemään kompromisseja ja etsimään erilaiset tekijät huomioiden parhaimpia mahdollisia ratkaisuja. Toivomme vanhemmilta, oppilailta ja koulun henkilökunnalta ymmärrystä tässä tilanteessa, Virpi Lehmusvaara sanoo.

 

 

Lisätiedot:

Kansliapäällikkö Harri Lipasti, harri.lipasti@tuusula.fi

Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Kuntakehitysjohtaja Heikki Lonka, heikki.lonka@tuusula.fi

 

Takaisin