Kunnanhallituksen päätöksiä 24.1.2022

24.01.2022 klo 17.50

§ 27 Talousarvio 2022, investointimäärärahan poistaminen pysäköintitalohankkeelta

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Tuusulan kunnan ja Avain Yhtiöt Oy:n neuvotteluiden tilanteen ja että sopimukset tuodaan kunnanhallituksen seuraavaan kokoukseen.

 

§ 28 Hyrylän Palvelukeskus -hanke, tilannekatsaus

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä asian tiedoksi.

 

§ 29 Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutos kaava nro 3618

Kunnanhallitus päätti

 • antaa kaavaehdotuksen lausuntoihin laaditut vastineet ja tehdä esitetyt tarkistukset
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Sulan työpaikka-alue III, asemakaava ja asemakaavan muutoksen kaava nro 3618.

 

§ 30 Kaavoituksen työohjelma 2022

Kati Lepojärvi esitti, että Lahelanpelto 3:n hankekortti lisätään materiaaliin. Kunnanhallitus hyväksyi lisäyksen asian yksimielisesti.

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2022.

 

§ 31 Rakennuskiellon jatkaminen, korttelit 5509, 33229, 33228, 33044

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että

 • valtuusto päättää jatkaa MRL § 53:n mukaista rakennuskieltoa liitekartalla osoitetulla alueella kahdella vuodella valtuuston tämän asian päätöspäivästä lukien
 • rakennuskielto ei koske ulkotiloja, katoksia, julkisivumuutoksia tai kylmiä rakennuksia ja rakennusten osia
 • päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

§ 32 Kuntastrategia 2021–2025, keino-ohjelmien hyväksyminen

Kunnanhallitus päätti

 • osaltaan hyväksyä digitalisaatio-ohjelman sekä osaamisen ja kyvykkyyksien ohjelman vuosille 2021–2025
 • todeta, että vaikuttaminen ja yhteistyö -ohjelma tulee hyväksyttäväksi valtuuston kokoukseen maaliskuussa 2022
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä digitalisaatio-ohjelman sekä osaaminen ja kyvykkyydet -ohjelman vuosille 2021–2025.

 

§ 33 Tuusulan eettiset ohjeet ja toimielinten pelisäännöt

Kunnanhallitus päätti

 • osaltaan hyväksyä eettiset ohjeet
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä eettiset ohjeet ja valtuuston pelisäännöt.

 

§ 34 Kunnan pitkäaikaisen rahoituksen nostaminen ja korkosuojaukset

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä Kuntarahoitus Oyj:n tekemät lainatarjoukset seuraavasti:
  • Vihreä velkakirjalaina, pääoma 10 miljoonaa euroa
   • laina-aika 10 vuotta, kertalyhenteinen
   • korko kiinteä. Korkoindikaatio (16.12.2021) 0,20 %, sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä
  • Velkakirjalaina, pääoma 10 miljoonaa euroa
   • laina-aika 10 vuotta, kertalyhenteinen
   • korko kiinteä. Korkoindikaatio (16.12.2021) 0,22 %, sisältäen marginaalin. Lainan lopullinen korko määräytyy nostohetkellä
 • valtuuttaa talousjohtajan yhdessä kansliapäällikön kanssa päättämään tarkemmat lai- naehdot sekä allekirjoittamaan lainajärjestelyyn liittyvät sopimukset
 • merkitä tiedoksi ja puoltaa suunnitellun 50–60 milj. euron korkosuojausten toteuttamisen 5–10 vuoden voimassaoloajoilla.

 

§ 35 Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 1.1. - 31.12.2022

Kunnanhallitus päätt

 • asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1.–31.12.2022
 • nimetä jäsenet suoritettujen vaalien tulosten mukaan valitut sekä edellisen kauden jatkavat seuraavasti: Robin Gustafsson, Ilpo Heitto, Eikka Hiirros, Henrik Honkanen, Mikael Honkanen, Teemu Jaaranen, Emil Jacobsson, Niilo Jauhola, Emil Kallo, Heta Kyytinen, Juho Käki, Tuure Pelkonen, Aleksanteri Romppainen, Eeli Salmikivi, Jian Salminen, Mico Taininkoski
 • todeta, että puheenjohtajana toimii Tuure Pelkonen, 1. varapuheenjohtajana Heta Kyytinen ja 2. varapuheenjohtajana Niilo Jauhola.

 

§ 36 Eteva kuntayhtymä, sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta annetun lain mukainen selvitys, lausunto

Kunnanhallitus päätti antaa Eteva kuntayhtymän selvitysten yhteenvetoaineistosta esityslistassa esitetyn lausunnon.

 

§ 37 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 38 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 39 Muut asiat

 

 

Esityslista

Takaisin