Valtuuston päätöksiä 24.1.2022

24.01.2022 klo 19.35

§ 3 Avain Yhtiöt Oy, esisopimus ja tonttien myynti, Suutarintie

Jussi Salonen teki mm. Margita Winqvistin kannattamana toimenpidealoitteen:

Tuusulan kunta ryhtyy toimiin asuntorakentamishankkeissa, etenkin kerrostalohankkeissa käyttöön otettavan huoneistojakautumia ja keskipinta-aloja koskevan ohjeistuksen laatimiseksi siten, että se toteutetaan juridisesti pitävällä tavalla rakennusjärjestyksessä (Keravan tapa) tai tontinluovutuksissa ja maankäyttösopimuksissa (Järvenpään tapa) tai muulla vastaavalla tavalla.

Näin toimimalla kunta voi ohjata asuntotuotannon sisältöä siten, että vältymme yksipuoliselta asuntotuotannolta, liian pieniltä asunnoilta (tällä hetkellä Rykmentinpuiston kerrostalorakentamisessa keskikoko on noin 45 m2, Suutarintiellä 3h+k 58 m2), liialliselta pienten yksiöiden ja kaksioiden määrältä ja saamme aikaan myös perheille kohtuullisen kokoisia, perheasumiseen soveltuvia asuntoja.

Valtuusto hyväksyi toimenpidealoitteen liittämisen päätökseen.

Valtuusto päätti merkitä asian tiedoksi.

 

§ 4 Talousarvio 2022, investointimäärärahan poistaminen pysäköintitalohankkeelta

Hanna Catani esitti mm. Annika Lappalaisen kannattamana päätösehdotuksen hylkäämistä.

Valtuusto päätti äänin 36-13 (tyhjiä 2) pohjaesityksen mukaan. Valtuusto päätti poistaa vuoden 2022 talousarvion investointimäärärahoista Koy Hyrylän pysäköintitalon investointiin varatun 200.000 euron määrärahan.

Hanna Catani ja Kim Kiuru jättivät eriävän mielipiteen.

Jussi Salonen teki mm. Eeva-Liisa Niemisen kannattamana toimenpidealoitteen:

Tuusulan kunta ryhtyy toimiin Tuusulan pysäköintipolitiikka 31.12.2016 selvityksen päivittämiseksi etenkin Hyrylän keskustan alueella. Tässä työssä arvioidaan pysäköinnin määrälliset ja laadulliset tarpeet ja tavat nykyisten ja tulevien rakentamishankkeiden ja kuntalaisten liikkumistarpeiden ja -muotojen näkökulmasta. Pysäköinnin määrälliset tavoitteet on perustuttava käsittelyssä olevassa Hyrylän keskustan yleissuunnitelmassa asetettuihin laadullisiin tavoitteisiin Hyrylän viihtyisästä ympäristöstä.

Valtuusto päätti yksimielisesti liittää toimenpidealoitteen päätökseen.

 

§ 5 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuustoaloite ulkotekojään rakentamisesta Tuusulaan

 

Esityslista

Takaisin