Tuntemattoman vainajan hauta löytynyt kunnallisteknisten kaivuutöiden yhteydessä Hyrylässä – hauta on tutkittu ja dokumentoitu arkeologisin menetelmin

12.05.2022 klo 13.30

Tuusulan Hyrylän Tykkitien alueella tehtävien kunnallisteknisten kaivuutöiden yhteydessä on löytynyt tunnistamaton hauta. Löytöpaikka sijaitsee muinaisjäännösalueen välittömässä läheisyydessä. Löytynyt hauta on tutkittu ja dokumentoitu arkeologisilla menetelmillä ennen vainajan siirtämistä.

Hauta löytyi Hyrylä Kirkonmäki -nimisen alueen läheisyydestä, joka on kiinteä muinaisjäännöspaikka. Alueella on ollut vuonna 1900 valmistunut ortodoksinen varuskuntakirkko ja sen ympärillä hautausmaa, jonka käyttö on päättynyt 1920-luvulla. Hautakiviä on poistettu alueelta 1930-luvulta alkaen ja hautausmaan toiminnan loputtua on hautoja siirretty muille hautausmaille 1920- sekä 1950- ja 1960-luvuilla.

Löytynyt hauta ei ole sisältänyt vainajan henkilöllisyyteen liittyviä tietoja ja vainajan henkilötietoja ei ole saatu selville tehdystä selvitystyöstä huolimatta. Muita hautauksia ei ole löytynyt kunnallistekniikan kaivuutyömaa-alueelta.

Muinaisjäännösalueen läheisen sijaintinsa vuoksi löytynyt hauta tutkittiin ja dokumentoitiin kuluvalla viikolla arkeologisilla menetelmillä. Arkeologiset tutkimukset toteutti Maanala Oy.

Vainajan jääneet uudelleenhaudataan Itä-Suomen aluehallintoviraston luvalla Tuusulan seurakunnan Paijalan hautausmaalle. Hautaustoimilain (457/2003) 24 §:n mukaan haudattu ruumis tai tuhka saadaan erityisen painavista syistä aluehallintoviraston luvalla siirtää toiseen hautaan. Siunaaminen tapahtuu ortodoksisen liturgian mukaan vainajan alkuperää kunnioittaen.

Lisätiedot:
Jussi Pesonen, työpäällikkö, Tuusulan kunta, p. 040 314 3146, jussi.pesonen@tuusula.fi
Hannu Takala, arkeologi FT, Dos., Maanala Oy, p. 050 301 2385, hannu.takala@maanala.fi

Takaisin