Tuusulan valtuuston päätöksiä 23.5.2022

23.05.2022 klo 21.10

§ 54 Neljännesvuosikatsaus 1/2022

Valtuusto päätti

 • merkitä tiedoksi neljännesvuosikatsauksen 1.1.–31.3.2022
 • muuttaa vuoden 2022 talousarviota ja hyväksyä liitteen mukaiset määrärahamuutokset.

 

§ 55 Henkilöstökertomus 2021

Valtuusto päätti merkitä vuoden 2021 henkilöstökertomuksen tiedoksi.

 

§ 56 Ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittäminen

Matti Alanko teki muutosehdotuksen, että Tuusulan kunta käynnistää Svenska Kulturfondetin tai vastaavan kanssa neuvottelut yhteiselle hankkeelle ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja opetuksen kehittämiseksi Klemetskogissa.

Ehdotus raukesi kannattamattomana.

Valtuusto

 • merkitsi tiedoksi Kirkonkylän koulun rakentamispäätöksen sekä ruotsinkielisen opetuksen ja varhaiskasvatuksen valmistelutoimenpiteet,
 • päätti, että ruotsinkielinen opetus ja varhaiskasvatus järjestetään siten, että molemmat toiminnot sijoittuvat valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen. Kirkonkylän kampuksen arvioitu valmistumisaika on syksy 2024
 • totesi, että Klementskogin koulun ja Kievarin päiväkodin käyttö ruotsinkieliseen varhaiskasvatukseen ja opetukseen päättyy viimeistään, kun toiminta on keskitetty valmistuvaan Kirkonkylän kampukseen.

 

§ 57 Sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman hyväksyminen vuosille 2022–2025

Valtuusto päätti hyväksyä liitteenä olevan Tuusulan sivistyksen toimialueen kehittämissuunnitelman 2022–2025.

 

§ 58 Varhaiskasvatuksen tulosidonnainen palveluseteli

Valtuusto päätti

 • ottaa käyttöön Tuusulan kunnan varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen tulosidonnaisen palvelusetelin 1.8.2023 alkaen
 • palvelusetelin enimmäisarvoksi vaihtoehdon C mukaisesti 870 euroa.

 

§ 59 Jokelan Puhelinkujan alueen korttelin 60075 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten korttelialueen rakennuskielto

Valtuusto päätti asettaa Jokelan korttelin 60075 yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueen (ET) rakennuskieltoon MRL 53 §:n mukaisesti ja että päätöstä on noudatettava MRL 202 §:n nojalla ennen kuin se on saanut lainvoiman.

 

§ 60 Uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen

Liisa Palvas teki Kirsti Ruislehdon kannattamana muutosehdotuksen: Esitän Savikulman lehtoalueen lisäämistä perustettavaksi luonnonsuojelualueeksi tehdyn, laaja-alaisen asiantuntijaselvityksen ja sen perusteella tehdyn kuntakehityslautakunnan päätöksen mukaisesti. Savikulman alue on maakunnallisesti merkittävä lehtoalue, siellä esiintyy uhanalaisia ja vaarantuneita luontotyyppejä. Alueelle jo valmis hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka Uudenmaan ELY-keskus hyväksyy suojelualueiden perustamispäätöksen yhteydessä (KKL 27.4.2022 § 34).  Rauhoitukselle on mahdollista saada METSO-korvausta omistajalleen eli Tuusulan kunnalle. Alueella ei hoitosuunnitelman mukaan ole odotettavissa laajoja toimenpiteitä. Alue toimii tärkeänä lähivirkistysalueena sekä koulun ja varhaiskasvatuksen luontokasvatuksen arvokkaana käytännön oppimispaikkana.

Valtuusto päätti äänin 24-27 hyväksyä muutosehdotuksen.

Valtuusto päätti hyväksyä, että

 • Tuusulan kunnan omistamien arvokkaiden luontokohteiden alueille (Pähkinämäen lehtometsä, Sarvikallion luonnonsuojelualueen laajennus) haetaan rauhoituspäätöstä Uudenmaan ELY- keskukselta
 • luonnonsuojelualueet nimetään: Pähkinämäen lehtometsä, Sarvikallion luonnonsuojelualueen laajennus
 • alueiden suojeluun haetaan METSO-rahoitusta.

 

§ 61 Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutos, kaava nro 3627

Valtuusto päätti hyväksyä Kehitettävät kiinteistöt II asemakaavan muutoksen nro 3627, sekä tonttijaon muutoksen korttelille 4210 ja sitovan tonttijaon korttelille 8142.

 

§ 62 Kivikiila, asemakaavan muutosnro 3458, ehdotuksen hyväksyminen

Valtuusto päätti hyväksyä Kivikiila, asemakaavan muutoksen nro 3458 sekä sitovan tonttijaon kortteleille 8118 ja 8132.

 

§ 63 Ketvel Taina, Koponen Ari ja Lehtonen Jukka, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan varajäsenen valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää eron kuntakehityslautakunnan varajäsenen tehtävästä
  • Jukka Lehtoselle,
  • Ari Koposelle ja
  • Taina Ketvelille
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • Päivö Kuusistolle uuden henkilökohtaisen varajäsenen (valittu Kim Kiuru)
  • Jari Immoselle uuden henkilökohtaisen varajäsenen (valittu Mika Timonen)
  • Sanna Takalalle uuden henkilökohtaisen varajäsenen (valittu Mervi Kuutti).

 

§ 64 Väyrynen Martti, Mitronen Maritta, Koponen Ari ja Kiuru Kim, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kuntakehityslautakunnan rakennusvalvontajaoston jäsenen ja varajäsenten valinta

Valtuusto päätti

 • myöntää eron
  • Martti Väyryselle rakennusvalvontajaoston jäsenen tehtävästä
  • Maritta Mitroselle rakennusvalvontajaostosta Martti Väyrysen henkilökohtaisen varajjäsenen tehtävästä
  • Ari Koposelle rakennusvalvontajaostosta Mika Timosen henkilökohtaisen varajäsenen tehtävästä
 • valita kuntakehityslautakunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi
  • Martti Väyrysen sijaan uuden rakennusvalvontajaoston jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen (valittu jäseneksi Timo Huhtaluoma, varajäseneksi Sanna Takala)
  • Mika Timoselle Ari Koposen sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen (valittu Jari Immonen)
  • Päivö Kuusistolle Kim Kiurun sijaan uuden henkilökohtaisen varajäsenen (valittu Kim Kiuru).

 

§ 65 Tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetuksen pilotointi Tuusulan peruskouluissa, aloite

Valtuusto päätti katsoa Laura Nyholmin esittämän hänen ja 23 muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 08.11.2021 § 158 tulleen käsitellyksi.

 

§ 66 Work in -työllistymistapahtuman/rekrymessujen järjestäminen Tuusulassa, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Pekka Heikkisen 11.4.2022 § 48 Tuusulan Vasemmiston valtuustoryhmän tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 67 Saavutettavuuden varmistaminen Tuusulan valtuuston kokousten kohdalla, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Kati Lepojärven, Margita Winqvistin, Liisa Palvaksen ja Matti Alangon 28.6.2021 tekemän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

§ 68 Tuusula-palkinto, aloite

Jussi Salonen teki Margita Winqvistin kannattamana toimenpidealoitteen: Valtuusto esittää, että Tuusulan kunnanhallitus ryhtyy toimiin nykyisten useiden Tuusulan kunnan myöntämien palkintojen kehittämiseksi esimerkiksi siten, että joku niistä voidaan laajentaa vastaamaan Tuusula-palkinto aloitteessa tarkoitettua laaja-alaista palkitsemista ja että palkinnon myöntää monijäseninen kollegio. Tällä kollegiolla voidaan tarkoittaa esimerkiksi kunnanhallitusta tai Espoon mallin mukaisesti kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen puheenjohtajiston sekä kunnan ylimmän viranhaltijan muodostamaa ryhmää.

Valtuusto päätti äänin 34-12 (tyhjiä 1) hylätä toimenpidealoitteen.

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Jussi Salosen ja Tuusulan puolesta ry:n 4.9.2017 tekemän aloitteen tulleen loppuun käsitellyksi.

 

§ 69 Eläinlääkäripalvelujen turvaaminen Tuusulassa, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Hanna Catanin 7.2.2022 § 19 tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 70 Tuomalan-Pihkaniityn metsästä seudullinen ulkoilualue, aloite

Valtuusto päätti katsoa Eeva-Liisa Niemisen 9.11.2020 § 123 esittämän Tuusulan vihreän valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 71 Linjatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen yhteistyössä kuntien kanssa, aloite

Valtuusto päätti katsoa Arto Lindbergin 9.11.2020 § 122 kuntaan saapuneen adressin perusteella tekemän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 72 Kevyen liikenteen väylän rakentaminen välille Kiekontie-Jussilanpolku/Lahelanniitty, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Pasi Huuhtasen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman 5.10.2020 § 91 aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 73 Lasten ja nuorten koulun tukipalvelut, aloite

Valtuusto päätti katsoa Anu Åbergin esittämän Keskustan valtuustoryhmän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 11.11.2019 § 160 tulleen käsitellyksi.

 

§ 74 Ilmoitusasiat / muut asiat

Aloitteet

 

 

Esityslista

Takaisin