Tuusula kehittää ruotsinkielistä varhaiskasvatusta ja perusopetusta osana Kuntaliiton verkostoperuskouluhanketta

22.06.2022 klo 12.10

Tuusulan kunta on valittu mukaan Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeeseen kehittämään ruotsinkielistä esi- ja perusopetusta yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.

Kuntaliitto toteuttaa vuosina 2022–2024 verkostokoulu-hankkeen. Tavoitteena on kuntien välisiä perusopetuslain mukaisia yhteistyömuotoja hyödyntäen tunnistaa ja kehittää uudenlaisia toimivia ratkaisuja perusopetuksen saatavuuden ja saavutettavuuden sekä opetusjärjestelyiden laadulliseen kehittämiseen eri puolilla maata.

Hankkeen piloteissa etsitään erilaisia ja monipuolisia kuntien yhteistyötä tiivistäviä toimintamalleja. Tuusulassa ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen kehittämiseksi olemme yhdistämässä suomen- että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen yhteisiin tiloihin uudelle Kirkonkylän kampukselle vuoden 2024 elokuussa.

Tuusulassa hyödynnämme Kuntaliiton hanketta saavuttaaksemme keskeiset tavoitteemme ruotsin kielen aseman vahvistumisesta ja ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen lapsi- ja oppilasmäärien kasvusta.

Hankkeessa tavoitteenamme ovat seuraavia:

  • Tuusulassa on vahva yhtenäinen ruotsinkielistä varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen polku.
  • Suomenkieliset lapset ja oppilaat voivat oppia ruotsia monipuolisin tavoin.
  • Uuden Kirkonkylän kampuksen kaksikielinen yhteisöllinen toimintakulttuuri luo kiinnostusta laajemmalle seudulliselle yhteistyölle.

Lisätietoja Kuntaliiton verkostoperuskouluhankkeesta: https://www.kuntaliitto.fi/kohti-kuntaperusteisia-verkostoperuskouluja

Lisätiedot:
kehittämispäällikkö Katja Elo, 040 314 4028, katja.elo@tuusula.fi
sivistysjohtaja Tiina Simons, 040 314 3403, tiina.simons@tuusula.fi

Takaisin