Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen hankkeella lisätään osallisuutta Tuusulan peruskouluissa

24.11.2022 klo 10.45

Tuusulan kunta on mukana Opetushallituksen Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeessa. Tuusulan omassa hankkeessa keskeisinä tavoitteina on vahvistaa kuntatasolla eri toimijoiden osallisuutta ja yhteistyötä, tarjota mahdollisuuksia nähdyksi ja kuulluksi tulemiselle sekä testata ja ottaa käyttöön metodeja, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten osallisuutta. Tuusula sai hankkeen tiimoilta myös odotetun vieraan 18.11.

Opetushallitus valitsi keväällä 2022 Tuusulan kunnan yhdeksi toimijaksi mukaan Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeeseen. Hanke on suunnattu peruskouluille. Yhteensä toimijoita on mukana yhdeksän. Hankkeen lähtökohtana on hallituksen demokratiaohjelma 2025, ja mukaan valituille toimijoille myönnetyn avustuksen tarkoituksena on perusopetuksen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen edistäminen ja kehittäminen perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.

Tuusula on mukana Uskalla olla, näkyä ja tulla kuulluksi! – Demokratiaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistamassa -hankkeellaan.

Koulujen tavoitteena vahvistaa lasten ja nuorten osallisuutta

Tuusulan hankkeessa on mukana viisi koulua; Riihikallion yläkoulu, Kolsan koulun 3–4. luokka, Paijalan ja Rusutjärven alakoulut sekä Pertun alakoulu. Lisäksi hankkeessa on mukana koulukohtaisesti useita eri yhteistyökumppaneita.

Riihikallion koulussa keskitytään demokratiataitoihin sekä syrjinnänvastaisuuden ja monikulttuurisuuden teemoihin. Lokakuussa järjestettiin kaikille koulun oppilaille avoin julistekilpailu, jonka aiheena oli suunnitella syrjinnän ja kiusaamisen vastainen juliste. Marraskuussa vietetyllä suvaitsevaisuusviikolla palkittiin jokaisen ikäsarjan parhaat työt, jotka myös painettiin julisteiksi ja tarroiksi. Teemaviikon ohjelmaan kuului myös 6.–9. luokille suunnattu ihmisoikeusaktivisti Ujuni Ahmedin vierailu koululla, monikulttuurisuutta käsittelevän elokuvan katsominen (Ensilumi), Agenda 2030 -oppaan suvaitsevaisuuteen liittyvät tehtävät sekä Odd socks -henkiset sukkavalinnat kiusaamisen vastustamiseksi.

Demokratiataitojen osalta Riihikallion koulussa hyödynnetään oppilaiden kanssa keskusteltaessa Tuusulassa jo tutuksi tullutta Erätauko-menetelmää. Valinnaisen kansainvälisyyskurssin oppilaat toimivat keskustelujen vetäjinä erityisesti 5. luokilla. Keväälle on suunnitteilla teemaviikko tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyen. Esi–5. luokille on tulossa aiheeseen liittyvä oma yhteinen oppitunti. Koululle hankitaan lukuvuoden aikana lisäksi luokallinen monikulttuurisuutta käsitteleviä kirjoja.

Kolsan koulun 3–4. luokkalaiset pääsevät hankkeen myötä luomaan luokkavaltuuston toimintamallia ja käytänteitä. Matkalla kohti vakiinnutettavaa toimintamallia oppilaat pääsevät kehittämään vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja ja lisäämään demokratiaa luokassaan. Tavoitteena on myös lisätä kouluhyvinvointia löytämällä yhteisiä keinoja kaikkien kuulluksi tulemiselle.

Paijalan ja Rusutjärven alakouluilla vahvistetaan oppilaiden demokratiataitoja sekä omaan lähiympäristöön vaikuttamisen mahdollisuuksia. Keinoina ovat muun muassa luokkavaltuustotoiminnan aloittaminen sekä yhteistyö vanhempainyhdistysten kanssa. Hankkeen aikana kouluissa myös lisätään oppilaiden oma-aloitteisuutta, yhdessä tekemistä ja vastuunottoa.

Pertun alakoulussa puolestaan vahvistetaan eri toimijoiden, erityisesti alueen ikäihmisten, osallisuutta koulun arkeen. Konkreettisia toimia on ollut jo kuntalaisten olohuonetoiminnan käynnistyminen syyskuussa ja eläkeläisten osallistaminen oppitunneille ja koulun yhteisiin tapahtumiin. Koulun tavoitteena on myös vakiinnuttaa lasten ja nuorten matalan kynnyksen maksuton harrastustoiminta osaksi oppilaiden päiviä.

Kolme poikaa istumassa koulun portailla
Tuusulan hankkeessa tarjotaan lapsille ja nuorille mahdollisuuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi – jokaisen mielipide on tärkeä.

Vierailija Tuusulassa 18.11. 

Tuusulan iloksi Opetushallituksen Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen pilottihankkeen koordinaattori Tiina Kärkkäinen saapui vierailulle perjantaina 18.11. suvaitsevaisuusviikon kunniaksi.

Vierailukierroksen aikana Riihikallion koulussa tutustuttiin muun muassa julistekilpailun satoon, Kolsan koulussa koordinaattori pääsi osallistumaan luokkavaltuuston kokoukseen ja Pertun koululla hänelle esiteltiin koulun oman hankkeen antia, kuten yhteistyötä jokelalaisten ikäihmisten kanssa.

Tutustu lisää aiheeseen Opetushallituksen sivuilla.

Lisätiedot:
Oppimisen asiantuntija Laura Aalto, 040 314 3485, laura.aalto@tuusula.fi

Takaisin