Kunnanhallituksen päätöksiä 23.1.2023

23.01.2023 klo 18.20

§ 17 Keski-Uudenmaan sote -kuntayhtymän purkaminen

Kunnanhallitus päätti ottaa asian valtuuston 6.2.2023 kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.1.2023.

 

§ 18 Kesätyöseteli vuonna 2023

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä kesätyösetelien käyttöönoton valtuuston myöntämän määrärahan puitteissa esityslistassa kuvatulla tavalla ja julistaa kesätyösetelit haettaviksi 6.2.2023–27.10.2023 tai niin kauan kuin seteleitä riittää
 • hyväksyä kesätyöllistämistuen määräksi 70 000 euroa
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa

 

§ 19 Nuorisotyölle suunnattu lisärahoitus

Kunnanhallitus päätti muutetun esityksen mukaisesti ottaa asian valtuuston 6.2.2023 kokouksen esityslistalle ja tehdä ehdotuksen valtuustolle kokouksessaan 30.1.2023.

 

§ 20 Kaavoituksen työohjelma 2023

Kunnanhallitus päätti hyväksyä kaavoituksen työohjelman vuodelle 2023 ja merkitä hankekortit tiedoksi.

 

§ 21 Tuusulan osallistava metsäsuunnittelu

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä lausuntoihin ja mielipiteisiin laaditut vastineet
 • tehdä esitetyt tarkistukset Tuusulan osallistavan metsäsuunnittelun käsikirjaan ja Tuomalansuon hoito- ja käyttösuunnitelmaan
 • hyväksyä 18.1.2023 päivätyn aineiston kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää merkitä tiedoksi 18.1.2023 päivätyn aineiston kaavoituksen, viherpalveluiden ja vapaa-aikapalveluiden jatkosuunnittelun valmisteluaineistoksi.

 

§ 22 PL-1 tontin hinnoittelu, Kellokoski, Pohjois-Tuusula

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

 • asettaa Pohjois-Tuusulan Kellokoskella, Linjapuisto -nimisen asemakaavan muutoksen alueella sijaitsevan PL-1 kaavamerkinnällä olevan rakentamattoman tontin 858-3-7031-1 kiinteäksi myyntihinnaksi 67.440,00 euroa.
 • että tontti voidaan myös vuokrata vuotuisen vuokran ollessa 5 % myyntihinnasta, sidottuna vuokrasopimuksen allekirjoitusvuotta edeltävän kalenterivuoden keskimääräiseen elinkustannusindeksin pistelukuun siten kuin voimassa oleva laki sallii.

 

§ 23 Nuorisovaltuuston asettaminen toimikaudelle 1.1.–31.12.2023

Kunnanhallitus päätti

 • asettaa nuorisovaltuuston toimikaudelle 1.1.–31.12.2023
 • nimetä jäsenet suoritettujen vaalien tulosten mukaan valitut sekä edellisen kauden jatkavat seuraavasti: Aarne Partanen, Joel Kosonen, Annika Tuukkanen, Juuso Pulska, Samuel Räsänen, Taika Himberg, Saana Ravanko, Elli Iiskola, Ilpo Heitto, Eikka Hiiros, Mikael Honkanen, Teemu Jaaranen, Niilo Jauhola, Heta Kyytinen, Aleksanteri Romppanen, Mico Taininkoski
 • nimetä varajäseniksi Liisa Leppäsen ja Milja Blomqvistin
 • todeta, että puheenjohtajana toimii Heta Kyytinen, 1. varapuheenjohtajana Elli Iiskola ja 2. varapuheenjohtajana Aleksanteri Romppanen.

 

§ 24 Maula Mikko, eron myöntäminen luottamustoimesta ja kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen valinta

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää myöntää Mikko Maulalle eron kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaan uuden jäsen Maulan tilalle.

 

§ 25 Maankaatopaikka Etelä-Tuusulaan, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Tommi Partasen 9.11.2020  124 esittämän ja usean valtuutetun allekirjoittaman aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 26 Ilmasto-, energia- ja ympäristösuunnitelmat tueksi Tuusulan kunnan ilmastostrategiaan, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa valtuutettu Eeva-Liisa Niemisen 11.4.2022 47 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 27 Tuusulan kunnan omistamasta Tuomalan metsästä luonnonsuojelualue, aloite

Kunnanhallitus päätti

 • hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta
 • ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää, että
  • tutkitaan mahdollisuus Tuomalansuon luonnonsuojelualueen laajennukselle kunnan omistamien kiinteistöjen 858-415-6-55 (5,125 hehtaaria), 858-415-6-42 (8,36 hehtaaria), 858-415-6-43 (12,18 hehtaaria) alueelle
  • katsoa Tuija Reinikaisen 14.11.2022 159 esittämän Tuusulan puolesta valtuustoryhmän aloiteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 28 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 :n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 29 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 :n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

 

§ 30 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 31 Muut asiat

 

 

Esityslista

 

Takaisin