Kunnanhallituksen päätöksiä 13.3.2023

13.03.2023 klo 19.25

Kunnanhallitus kokoontui jälleen maanantaina 13.3.2023.

§ 107 Kaavoitussuunnitelma 2023–2026, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi valituskirjelmän liitteineen
 • antaa Helsingin hallinto-oikeudelle perusteluosan mukaisen kunnan vaatimukset perusteluineen sisältävän lausunnon
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 108 Tuusulan yleiskaava 2040, kaava nro 1005, lausunto Helsingin hallinto-oikeudelle

Kunnanhallitus päätti

 • merkitä tiedoksi valituskirjelmät liitteineen
 • todeta, että koska osan valituksista on katsottava kohdistuvan koko yleiskaavan alueeseen, ei edellytyksiä yleiskaavan osittaisellekaan voimaansaattamiselle MRL 201 §:n nojalla ole olemassa
 • antaa asiassa perusteluosan mukaisen lausunnon hallinto-oikeudelle toimitettavaksi pyydettyine liitteineen
 • vaatia, että jätetyt valitukset ja niiden täydennykset koskien valtuuston päätöstä 14.11.2022 § 133 koskien hylätään kokonaisuudessaan
 • vaatia, että valitukset jättäneiden vaatimukset oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta hylätään
 • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta välittömästi kokouksessa.

 

§ 109 Tuusulan taideohjelmien seuranta

Kunnanhallitus päätti merkitä tiedoksi Tuusulan taideohjelmien toteuttamisesta ja kertyneiden varojen käytöstä laaditun seurantaraportin 2022.

 

§ 110 Eduskuntavaalit 2023, muutoksia vaalilautakuntien kokokoonpanoihin

Kunnanhallitus päätti

 • myöntää Ari Kuittiselle eron Kirkonkylän vaalilautakunnan jäsenen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Kirkonkylän vaalilautakunnan jäseneksi Pekka Sormusen
 • myöntää Pekka Sormuselle eron Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäsen tehtävästä ja valita hänen tilalleen Kirkonkylän vaalilautakunnan 1. varajäseneksi Ari Kuittisen.

 

§ 111 Monitoimitalo Kellokoskelle, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Kirsti Ruislehdon / Sosiaalidemokraattien valtuustoryhmä esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 5.9.2022 § 112 tulleen käsitellyksi.

 

§ 112 Nuorisotoiminnan kehittäminen kesän ajaksi, aloite

Kunnanhallitus päätti hyväksyä vastauksen aloitteen johdosta ja ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää katsoa Johanna Sipiläisen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 155 tulleen käsitellyksi.

 

§ 113 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.

 

§ 114 Muut asiat

 

 

Esityslista

 

Takaisin