Kunnanhallitus vieraili Tampereella ja käsitteli elinvoimaohjelmaa

17.03.2023 klo 12.30

Tuusulan kunnanhallitus kokoontui kaksipäiväiseen seminaariin Tampereelle 16.–17.3.2023. Seminaarin aikana tutustuttiin Tampereen uuteen areenaan ja kuultiin Tampereen pormestari Anna-Kaisa Ikoselta ja Lempäälän kunnanjohtaja Heidi Rämöltä, miten Tampereen ja Lempäälän elinvoimaa on kehitetty.

Seminaarin ensimmäisen päivän ohjelmassa oli Tuusulan elinvoimaohjelman 2023–2030 viimeistely. Tuusulan kunta on valmistellut strategiatyön jatkoksi elinvoimaohjelmaa, jossa määritetään kunnan elinvoimaan liittyvät pitkän aikavälin tavoitteet. Työtä on tehty yhdessä asukkaiden, yrittäjien, luottamushenkilöiden ja muiden sidosryhmien kanssa muun muassa kyselyin, haastatteluin, työpajoissa ja seminaareissa. Kumppanina ohjelman laatimisessa on ollut MDI.

– Tuusulan vetovoima on Suomen kärkeä monella mittarilla. Panostamme jatkossakin niin sanottuun kovaan elinvoimaan, eli esimerkiksi väestönkehitykseen, työllisyyteen ja yritystoiminnan edellytysten vahvistamiseen. Sen ohella korostamme pehmeitä elinvoimatekijöitämme, kuten viihtyisyyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Haluamme varmistaa, että Tuusula on hyvä koti yrityksille, yhteisöille ja asukkaille, pormestari Kalle Ikkelä kertoo elinvoimaohjelmasta.

Ensimmäisen seminaaripäivän aikana kuultiin myös alustuksia Tuusulan väestönkehityksestä ja tulevaisuuden megatrendeistä. Toisen seminaaripäivän ohjelmassa oli tilinpäätös ja vuoden 2023 talousnäkymät, kuntastrategiaa toteuttavien keino-ohjelmien tilannekatsauksia sekä maapolittiinen ohjelma.

– Yleisesti ottaen Suomen väestö ikääntyy, lasten määrä vähenee ja asuntokuntien koko pienenee. Lisäksi Suomessa on aiempaa enemmän vieraskielisiä. Nämä trendit meidän on hyvä pitää mielessämme myös Tuusulassa. Voimme kuitenkin vaikuttaa toteutuviin lukuihin. Satsaamalla elinvoimaan, esimerkiksi monipuolisiin asumisen vaihtoehtoihin, palveluverkkoon ja laadukkaisiin palveluihin, olemme jatkossakin Uudenmaan vetovoimaisimpia kuntia, Ikkelä sanoo.

 

Lisätiedot:

Pormestari Kalle Ikkelä, 040 314 3001, kalle.ikkela@tuusula.fi

Takaisin