Vi söker efter namn för gemensamma utrymmen i Tusby träsk campus

15.09.2023 klo 08.00

Vad skall Tusby träsk campusets gymnastiksal heta? Har du ideer till namn för mötesrum eller kabinett? Spela och tipsa!

Enligt planerna kommer Tusby träsk campus att inleda sin verksamhet när höstterminen 2024 kör i gång. Campuset kommer att inhysa flexibelt anpassningsbara lokaler för småbarnspedagogik, förskoleundervisning, årskurserna 1–6 inom den grundläggande utbildningen och den svenskspråkiga undervisningen i Tusby.

På Tusby träsk campus finns det gemensamma utrymmen som används av skolorna, dagiset, olika föreningar och invånarna. Nu söker vi efter namn till de här gemensamma utrymmena.

Spela namnspel och föreslå namn till de gemensamma utrymmena på Tusby träsk campus senast den 22 september! Namnen skall vara inspirerade av Tusby träsk och dess natur. Namnen bör fungera både på svenska och finska.

Gå till spelet:
Innoduel

Ytterligare information om spelet på svenska:
Utvecklingschef Heidi Hagman, 040 314 3052, heidi.hagman@tuusula.fi


Lue myös suomeksi

Takaisin