Kulkuväylien kunnossapito jälleen valmiina talveen

20.11.2023 klo 07.10

Talven tulo merkitsee jälleen valmistautumista kulkuväylien pitämiseen hyvässä liikennöintikunnossa. Tuusulan kunnassa siirryttiin jo loka-marraskuun taitteessa päivystysvalmiuteen, jotta lumen auraus ja liukkaudentorjunta saadaan tarvittaessa käyntiin nopeasti.

Sään ja keliolojen kehittymistä seurataan ympäri vuorokauden, ja aurauskalusto saadaan liikkeelle tunnin kuluessa päivystäjän ilmoituksesta.

Aurausta ja liukkaudentorjuntaa tehdään sekä kunnan oman henkilöstön että ulkopuolisten urakoitsijoiden voimin. Auraus aloitetaan, kun lumimäärä on yli 5 cm. Liukkaudentorjuntaa tehdään tarpeen vaatiessa.

Ennalta määrätty työjärjestys

Auraus ja liukkaudentorjunta suoritetaan kunnossapitoluokkien mukaisessa järjestyksessä. Luokkaan 1 kuuluvat pää- ja kokoojakadut sekä kevyen liikenteen väylät, luokkaan 2 tonttikadut. Osalla väyliä kunnossapidosta vastaa ELY-keskus.

Kunta vastaa kaavateiden, katujen ja joidenkin yksityisteiden kunnossapidosta, aurauksesta, hiekoituksesta ja pölynsidonnasta. Tavoitteena on pitää katu siistinä ja terveydelle haitattomana.

Annathan kunnossapitäjille työrauhan ja varot liikkuvia työkoneita!

Kiinteistönomistajan vastuut

Kiinteistönomistajan vastuulla on tontille johtavan ajotien kunnossapito ja tonttiliittymän kohdalle auratun lumen ja jään poisto.

Jos lumet eivät mahdu tontille, ne on kuljetettava omalla kustannuksella virallisille lumenkaatopaikoille Nuppulinnaan tai Fallbackankaareen. Lumen tuonnista peritään 20,16 €/kuorma (sis. alv 24 %).

Lumia ei saa siirtää kunnan katualueelle tai muille yleisille alueille.

Jalkakäytäviin rajoittuvilla tonteilla kiinteistön omistajan on lisäksi hoidettava lumen ja jään poisto tontin kohdalla olevalta jalkakäytävältä, jalkakäytävälle tai sen viereen aurattujen lumivallien poiskuljetus tarvittaessa, jalkakäytävän viereisen katuojan ja sadevesikouru/rummun pitäminen lumettomana ja jäättömänä sekä tarvittaessa jalkakäytävän hiekoittaminen.

Takaisin