Kunnanhallituksen päätöksiä 20.11.2023

20.11.2023 klo 19.10

Tuusulan kunnanhallitus kokoontui maanantaina 20.11.2023.

§ 457 Talousarvio vuodelle 2024 ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2028 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.


§ 458 Kasvun ja talouden hallintaohjelma vuosille 2024–2033 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.


§ 459 Virkojen perustaminen vuodelle 2024 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.


§ 460 Työsopimussuhteisten tehtävien käyttöönotto vuonna 2024 

Kunnanhallitus päätti jättää asian pöydälle ja jatkaa sen käsittelyä seuraavassa kokouksessaan.


§ 461 Nummismäen vesiosuuskunnan runkoverkoston ja liiketoiminnan siirtäminen osaksi Tuusulan Veden toimintaa 

Kunnanhallitus päätti

  • hyväksyä Nummismäen vesiosuuskunnan verkoston ja liiketoiminnan siirtämisen Tuusulan vesihuoltoliikelaitokselle esityslistan liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin
  • oikeuttaa allekirjoittajat tekemään vähäisiä tarkistuksia kauppakirjaan ennen sen allekirjoittamista, sillä edellytyksellä, että tarkistukset eivät vaikuta kauppahintaan tai verkoston ja liiketoiminnan siirtoajankohtaan.


§ 462 Sähköisen asioinnin ylläpito- ja jatkokehityspalvelun hankinta

Kunnanhallitus päätti

  • valita tarjouskilpailussa kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tehneen sähköisen asioinnin ylläpito- ja jatkokehityspalvelun hankinnan toimittajaksi
  • tarkastaa ja hyväksyä pöytäkirjan tämän asian osalta heti kokouksessa.


§ 463 Keski-Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimus 2024–2026

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää hyväksyä Keski-​Uudenmaan ympäristökeskuksen palvelusopimuksen 2024–2026.

§ 464 Frisbeegolfradan perustaminen Tuusulaan, vastaus valtuustoaloitteeseen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
  • päättää katsoa Ari Koposen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 157 tulleen loppuun käsitellyksi.


§ 465 Sisäampumaradan perustaminen Tuusulaan, vastaus valtuustoaloitteeseen

Kunnanhallitus päätti ehdottaa valtuustolle, että valtuusto päättää

  • merkitä tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen
  • päättää katsoa Ari Koposen esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 14.11.2022 § 158 tulleen loppuun käsitellyksi.

§ 466 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainitussa toimielimen pöytäkirjassa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


§ 467 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistalla mainittuja viranhaltijapäätöksiä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.


§ 468 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuksi.


§ 469 Muut asiat

Kunnanhallitus päätti merkitä muut asiat tiedoksi.


Esityslista

Takaisin