Auta liikuntapalveluiden kehittämisessä – vastaa Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteiseen kyselyyn!

30.09.2019

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan liikuntatoimet käynnistävät yhteistyössä kyselyn, johon kuntien aikuisväestön toivotaan vastaavan. Kyselyn vastausaikaa on kolme viikkoa ja sen avulla kunnat selvittävät aikuisväestönsä liikuntatottumuksia.

Vastaava kysely toteutetaan kyseisten Keski-Uudenmaan kuntien lisäksi samanaikaisesti Hämeenlinnassa ja Seinäjoella. Yhteiskysely mahdollistaa kaupunkien väliset vertailut. Järvenpää, Kerava ja Tuusula ovat lisäksi käynnistäneet yhdessä selvitystyön, joka tutkii maankäytön ja kaavoituksen ylikunnallisia yhteistyömahdollisuuksia liikuntapaikkarakentamisessa. Kysely on myös osa tätä selvitystyötä.

Lasten ja nuorten liikuntatottumuksista on saatu ajankohtaista tietoa muun muassa laajasta kouluterveyskyselystä ja Move!-kyselystä, joka on kohdennettu perusopetuksen 5.-8.-luokkalaisille. Nyt toteutettava kysely kohdistuu aikuisväestöön. Tarkoituksena on seurata liikuntalain mukaisesti kuntalaisten liikunta-aktiivisuutta ja parantaa erilaisia liikkumisen edellytyksiä.

Auta liikuntapalveluiden kehittämisessä – vastaa Keravan, Järvenpään ja Tuusulan yhteiseen aikuisväestön liikuntatottumuksia selvittävään kyselyyn! Kyselyyn vastanneiden kesken arvotaan palkintoja.

Aikuisväestön liikunta- ja terveystottumuskyselyn linkki löytyy kuntien verkkosivuilta. Kysely on nyt avoinna ja vastausaika päättyy 31.10.2019.

 

Linkit kyselyyn:

Järvenpää

Kerava

Tuusula

 

 

Lisätietoja:

Liikuntapäällikkö Tony Konkola, Järvenpää, tony.konkola@jarvenpaa.fi

Vt. liikuntapalvelujohtaja Marjaana Risku, Kerava, marjaana.risku@kerava.fi

Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, Tuusula, risto.kanerva@tuusula.fi

 

Takaisin