Tuusulan avustukset yhdistyksille ja järjestöille haettavissa

03.04.2020

Tuusulan kunta jakaa vuosittain avustuksia yhdistyksille ja järjestöille. Osa avustuksista on haettavissa huhtikuun 2020 loppuun mennessä, osan niistä ollessa jatkuvassa haussa. Avustusmahdollisuudet on esitelty alla.

Yleishyödylliset yhdistykset ja eläkeläisjärjestöt

Kunnanhallitus myöntää vuosittain toiminta-avustusta toiminnan tukemiseen Keski-Uudellamaalla toimiville rekisteröidyille tuusulalaisille yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille sekä eläkeläisjärjestöille, joiden toiminta kohdistuu Tuusulaan ja tuusulalaisiin. Avustusmäärärahaa on nostettu edellisestä vuodesta ja sitä on jaettavissa tänä vuonna yleishyödyllisille seuroille ja yhdistyksille 15 000€ sekä eläkeläisjärjestöille 15 000€. Hakuaika on käynnissä 30.4.2020 asti.

Lisätiedot: hallintopalvelusihteeri Sunna Naumi p. 040 314 3013

Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta myöntää avustusta 10 000€ käytettäväksi rekisteröityjen, voittoa tuottamattomien järjestöjen ja muiden yhteisöjen toiminnan tukemiseen. Toiminnan tulee kohdistua tuusulalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen.

Ensisijaisesti avustuksia myönnetään hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen kiinteästi liittyvään toiminnan kehittämiseen, uusien ideoiden ja toimintamuotojen mahdollistamiseen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten osallisuuden edistämiseen, yhteisöllisyyteen ja eri-ikäisten kohtaamiseen, tuusulalaisten toimintakyvyn tukemiseen, väestöä laajasti koskevaan valistus- ja tukitoimintaan sekä muuhun ennaltaehkäisevään toimintaan. Hakuaika on käynnissä 30.4.2020 asti.

Lisätiedot: osallisuus- ja hyvinvointikoordinaattori Marjo-Kaisa Konttinen p. 040 314 3035

Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaseurojen avustukset

Tuusulan kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan tehtävänä on edistää kuntalaisten terveyttä, hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä. Kolmannen sektorin järjestämää, paikallista kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatyötä tekevät yhdistykset ja yhteisöt sekä yksittäiset toimijat voivat hakea kunnalta avustuksia lautakunnassa hyväksyttyjen jakoperusteiden mukaisesti. Tarkemmat kriteerit, hakuohjeet ja lomakkeet ao. avustuksiin löytyvät Avustukset kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimintaan -sivulta. 

Tällä hetkellä kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntaseurojen haettavissa olevat avustukset ovat seuraavat:

Matalan kynnyksen toiminnan avustus

Matalan kynnyksen toiminnan avustuksen tarkoituksena on tukea tuusulalaisten vapaiden ryhmien, yhteisöjen ja yhdistyksien sekä yksilöiden tuottamaa toimintaa, joka syntyy vähäisin kustannuksin eikä sisällä merkittäviä vaatimuksia toimintatilojen osalta. Myönnetyistä avustuksista raportoidaan lautakunnalle osavuosikatsausten yhteydessä. Avustukseen on tälle vuodelle varattu 15 000€. Avustus on harkinnanvarainen ja siihen on jatkuva haku.

Matka- ja edustusavustus

Tuusulan kulttuurin, liikunnan ja nuorisotoiminnan harkinnanvarainen matka- ja edustusavustus myönnetään hakijalle (tuusulalaiset yhdistykset, yritykset, yhteisöt ja yksityishenkilöt), joka edistää positiivisella tavalla Tuusulan kunnan näkyvyyttä kansallisessa ja kansainvälisessä, lautakunnan alaisuuteen kuuluvassa toiminnassa. Avustuskohde voi olla matka, edustustehtävä tai muu kertaluonteinen tapahtumaan osallistuminen. Avustukseen on tälle vuodelle varattu 5 000€. Avustus on jatkuvassa haussa.

Lisätietoja:
Kulttuuri- ja museotoimenjohtaja Ulla Kinnunen, p. 040 314 3456
Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, p. 040 314 2220

Nuoriso- ja liikuntayhdistyksien sekä erityisliikunnan toiminta-avustus

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta tukee tuusulalaisten rekisteröityjen, nuoriso- ja liikuntatyötä sekä erityisliikuntaa järjestävien yhdistysten sekä muiden rekisteröityjen yhteisöjen järjestämää liikuntatoimintaa myöntämällä vuosittain toiminta-avustusta jakoperusteiden mukaisesti. Soveltavaa liikuntaa järjestävien yhdistyksien toimintaan ei aseteta avustukseen vaikuttavia ikärajoituksia. Avustusta voi hakea myös järjestö, jonka toiminnan luonne perustuu ylikunnallisuuteen ja joiden ylikunnallinen yhteistyö on perusteltua. Tällöin avustus koskee vain tuusulalaisia harrastajia. Ylikunnallinen avustus myönnetään kuntakohtaisella kertoimella. Avustukseen on tälle vuodelle varattu nuorisotyötä tekeville yhdistyksille 20 000€, erityisliikuntajärjestöille 5 000€ ja liikuntaseurojen avustuksiin 65 000€. Hakuaika on käynnissä 30.4.2020 asti.

Lisätietoja: Vapaa-aikapalveluiden päällikkö Risto Kanerva, p. 040 314 2220

Avustusten hakuohjeet

Yhdistysten ja järjestöjen avustushakemukset täytetään sähköisesti (vahva tunnistautuminen) kunnan verkkosivujen kautta www.tuusula.fi/avustukset. Tutustu huolellisesti verkkosivuilta löytyviin ohjeisiin ennen hakemuksen jättämistä.

Hakuaika päättyy 30.4.2020, pl. jatkuvassa haussa olevat avustukset.

Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi hakemusta voi täydentää puuttuvien liitteiden osalta myös hakuajan jälkeen. Hakemusvaiheessa hakemukseen liitetään mahdolliset käytettävissä olevat hyväksymättömät liiteasiakirjat. Hyväksytyt liiteasiakirjat toimitetaan jälkikäteen, heti kun mahdollista, sähköpostitse suoraan yhteyshenkilölle tai asiakaspalvelupiste TuusInfoon. Saatteeseen tulee merkitä mitä avustushakemusta täydennetään sekä yhteyshenkilön nimi, jotta liitteet ohjautuvat oikealle käsittelijälle.

Mikäli hakijalla ei ole mahdollisuutta hakea avustusta sähköisesti, paperihakemus tilataan ja palautetaan:
TuusInfo, tuusinfo@tuusula.fi tai Autoasemankatu 2, Tuusula.

Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Takaisin