Tuusula mukaan kaksivuotisen esiopetuksen kokeiluun

21.01.2021 klo 12.15

Tuusulan kunta on valittu mukaan kaksivuotisen esiopetuksen hankekokeiluun. Opetus- ja kulttuuriministeriö kertoi valinnasta 20.1.2021. Ministeriö arpoo kokeilutoimipaikat myöhemmin alkuvuonna 2021. Kokeilu kohdistuu vuonna 2016 ja 2017 syntyneisiin lapsiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun elokuun 2021 ja toukokuun 2024 välisenä aikana. Mukana on 105 kuntaa. Kokeiluun valittiin kokeilulain (1046/2020) mukaisesti satunnaisotannalla kuntia tai kunnista koostuvia alueita.

Kokeilun tarkoituksena on vahvistaa koulutuksellista tasa-arvoa, kehittää esiopetuksen laatua ja vaikuttavuutta, selvittää varhaiskasvatuksen sekä esi- ja alkuopetuksen välisiä jatkumoita, perheiden palveluvalintoja sekä saada tietoa kaksivuotisen esiopetuksen vaikutuksista lasten kehitys- ja oppimisedellytyksiin, sosiaalisiin taitoihin ja terveen itsetunnon muodostumiseen.

– Saamme lisätietoa asiasta ensimmäisessä webinaarissa helmikuun alkupuolella. Kokeilutoimipaikkoja tullee olemaan noin 20 % varhaiskasvatuksen paikoista, kertoo varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen.

 

Lisätiedot:

Varhaiskasvatuspäällikkö Hannamari Halinen, 040 314 3328, hannamari.halinen@tuusula.fi

Sivistysjohtaja Virpi Lehmusvaara, 040 314 3401, virpi.lehmusvaara@tuusula.fi

Takaisin