Kunnanhallituksen päätöksiä 1.3.2021

01.03.2021 klo 17.40

§ 88 Kirjaston kirjojen ja oppikirjojen hankinta, liittyminen Sarastia Oy:n tulevaan kilpailutukseen ja sopimukseen

Kunnanhallitus päätti, että

  • Tuusulan kunta liittyy Sarastia Oy:n kirjaston kirjojen ja oppikirjojen hankinnan tulevaan kilpailutukseen ja sen tuloksena syntyviin hankintasopimuksiin koko sopimuskaudeksi
  • talouden ohjauksen palvelualueen talouspäällikkö valtuutetaan allekirjoittamaan Sarastia Oy:lle toimitettavan sitoumuksen yhteishankintaan liittymisestä koskien kirjaston kirjojen ja oppikirjojen hankintaa
  • pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan ja hyväksytään välittömästi kokouksessa.

§ 89 Viranhaltijapäätösten otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainittua viranhaltijapäätöstä oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

§ 90 Toimielinten pöytäkirjojen otto-oikeus

Kunnanhallitus päätti, ettei esityslistassa mainituissa toimielinten pöytäkirjoissa käsiteltyjä asioita oteta kuntalain 92 §:n nojalla kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

§ 91 Ilmoitusasiat

Kunnanhallitus totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

§ 92 Muut asiat

 

Esityslista

Takaisin