Kuntavaalit Tuusulassa 2021

19.04.2021 klo 08.55

Valtuutettujen lukumäärä

Tuusulan kunnassa 13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan 51 valtuutettua.

Ehdokashakemusten ja muiden ehdokkaiden asettamista koskevien asiakirjojen jättäminen

Puolueen, yhteislistan tai valitsijayhdistyksen vaaliasiamiehen tulee antaa ehdokashakemukset keskusvaalilautakunnalle viimeistään 4.5.2021 ennen klo 16. Vaaliasiamiehen 9.3.2021 mennessä tekemä ehdokashakemus on sellaisenaan edelleen voimassa, eikä ehdokashakemusta tarvitse tehdä uudelleen, jos hakemuksen on tarkoitus pysyä muuttumattomana. Sama koskee ilmoituksia vaaliliitoista ja yhteislistoista.

Ehdokashakemuksia ja muita ehdokkaiden asettamista koskevia asiakirjoja ottaa vastaan keskusvaalilautakunnan sihteeri Tuula Hyttinen Tuusulan kunnantalolla kunnanhallituksen kokoushuoneessa, os. Kotorannankuja 10, Tuusula, ti 4.5.2021 klo 13-16. Asiakirjat voi jättää myös aiemmin varaamalla ajan keskusvaalilautakunnan sihteeriltä p. 040 314 3011 tai sähköpostitse tuula.hyttinen@tuusula.fi.

Ehdokaslistojen yhdistelmä

Ehdokaslistojen yhdistelmä on nähtävissä välittömästi sen valmistuttua Tuusulan kunnan verkkosivuilla www.tuusula.fi.

Keskusvaalilautakunta

Takaisin