Valtuuston päätöksiä 19.4.2021

19.04.2021 klo 20.00

§ 40 Talousarvio 2020, sitovien määrärahojen ylitykset

Valtuusto päätti

  • hyväksyä esitetyt talousarvion määrärahojen ylitykset kuntatoimiala/kunnanviraston johto; toimintakatteen ylitys 0,65 milj. euroa kunnanhallitus, myyntivoittojen alitus 0,55 milj. euroa
  • investoinnit; kiinteät rakenteet ja laitteet, määrärahojen ylitys 0,35 milj. euroa sekä tulojen alitus 0,90 milj. euroa.

 

§ 41 Tuusulan Jäähalli Oy, osakkeiden ostaminen Tuusulan kunnalle

Valtuusto päätti lisätä vuoden 2021 talousarvioon 270 000,00 euron määrärahan Tuusulan Jäähalli Oy:n osakkeiden hankintaa varten.

 

§ 42 Seinämaalauksia Jokelan asematunneliin, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Ilona Toivasen 13.5.2019 § 74 esittämän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 43 Jokelan ulkoilureittien parantaminen, aloite

Valtuusto päätti katsoa valtuutettu Kari Frimanin 7.1.2020 §146 esittämän Tuusulan Puolesta ry:n valtuustoryhmän aloitteen tulleen käsitellyksi.

 

§ 44 Koulukiusaamiseen puututtava entistä tehokkaammin, aloite

Valtuusto päätti katsoa Ruut Sjöblomin esittämän ja usean muun valtuutetun allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 15 tulleen käsitellyksi.

 

§ 45 Mielenterveyden ensiapukoulutus oppilaille ja opettajille, aloite

Valtuusto päätti katsoa Sanna Tuhkusen esittämän Vihreän valtuustoryhmän aloitteen 7.12.2020 § 144 tulleen käsitellyksi.

 

§ 46 Kellokosken uimarannan siisteydestä huolehtiminen ja välinevuokrauksen järjestäminen kesätyövoiman avulla, aloite

Valtuusto päätti katsoa Karita Mäensivun esittämän hänen ja Margita Winqvistin allekirjoittaman aloitteen 8.2.2021 § 18 tulleen käsitellyksi.

 

§ 47 Ruotsinkylän tutkimusmetsän virkistyskäytön lisääminen, aloite

Valtuusto päätti katsoa Pekka Heikkisen esittämän Tuusulan vasemmiston valtuustoryhmän aloitteen 8.2.2021 § 20 tulleen käsitellyksi.

 

§ 48 Ilmoitusasiat / muut asiat

Valtuusto totesi ilmoitusluontoiset asiat tietoonsa saatetuiksi.

 

Aloitteet:

Aloite Rykmentinpuiston osayleiskaava avaamiseksi

Aloite pakolaisten kotouttamisohjelmaan liittyen

Aloite metsien euromääräisistä tuottotavoitteista luopumiseksi

Aloite roskisten tarpeen selvittämiseksi kuntalaisilta

 

Esityslista

Takaisin